کشور ایران از نظر غنای ذخایر ژنتیکی گیاهی دارای جایگاه بسیار ویژه ای در جهان است و از سوی دیگر در اثر فعالیت‌ های انسانی و همچنین عوامل اقلیمی و قهری طبیعی، بخش های قابل توجهی از زمین های کشاورزی، فضاهای سبز شهری، عرصه های طبیعی و محیط زیست کشور در معرض آسیب های جدی قرار دارند. به منظور بهره گیری از تجارب پژوهشگران بین المللی و ملی جهت احیاء و بهره برداری بهینه از ذخایر ژنتیکی گیاهی جهت رفع دشواری های یاد شده، همایش بین المللی با همکاری انجمن بین المللی علوم باغبانی (ISHS) و به میزبانی دانشگاه شیراز، از 27 تا 31 اردیبهشت ماه 1395 در شهر شیراز برگزار شد. بسیاری از محورهای اصلی این همایش بر مبنای مشکلات کنونی کشور از جمله تغییرهای اقلیم، خشکسالی، کاهش منابع آبی، خشک شدن تالاب ‌ها، شور شدن خاک و آب، بیابانزایی، ریزگردها و غیره تنظیم شده بود.

همایش به میزبانی دانشگاه شیراز و با همکاری انجمن بین المللی علوم باغبانی (ISHS)و انجمن علوم باغبانی ایران (IRSHS) و با حمایت فرهنگستان علوم و دیگر نهادها برگزار شد.

دبیر علمی این همایش آقای دکتر مرتضی خوشخوی عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد بخش علوم باغبانی دانشگاه شیراز و دبیر اجرایی آن آقای دکتر علی قرقانی عضو هیأت علمی بخش علوم باغبانی دانشگاه شیراز بودند. شورای علمی همایش از 12 کشور مختلف در سطح جهان تشکیل شده بود و همایش به طور کامل به زبان انگلیسی برگزار شد. در جمع،103مقاله به همایش ارسال شد و همچنین 5 مقاله کلیدی دعوتی در همایش ارائه شد. از میان مقاله های دریافت شده 33 مقاله برای سخنرانی و 60 مقاله برای پوستر برگزیده و بقیه رد شد.

سخنران­ های کلیدی این همایش، آقای پروفسور اسماعیل فلاحی از دانشگاه آیداهو آمریکا، آقای دکتر دامیانو آوانزاتو رئیس کمیسیون ذخایر ژنتیکی گیاهی انجمن بین المللی علوم باغبانی (ISHS) از کشور ایتالیا، خانم پروفسور لامیس چالاک مشاور پروژه ای مطالعه و حفاظت ذخایر  ژنتیکی گیاهی فائواز کشور لبنان، آقای دکتر جواد مظفری مدیر کل روابط بین الملل سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی ایران و رئیس بانک ژن گیاهی از کشور  ایران و آقای دکتر سرجیو ماپلی از مؤسسه بیولوژی و بیوتکنولوژی کشاورزی شورای تحقیقات ملی از کشور ایتالیا، بودند. همچنین در این همایش میزگرد تخصصی در مورد طرح کلان ملی ذخایر ژنتیکی گیاهی ایران برگزار شد.

لازم است ذکر شود که در این همایش پروفسور دامیانو آوانزاتو نماینده ISHS به اتفاق پروفسور فلاحی، از طرف انجمن بین المللی علوم باغبانی، دو مدال به آقایان دکتر مرتضی خوشخوی دبیر علمی و دکتر علی قرقانی دبیر اجرایی همایش اهدا کردند.

روابط عمومی فرهنگستان علوم

Mens Running Shoes & Running Trainers

1000 Characters left


New Photos