این نشست با حضور آقایان دکتر مضطرزاده، دکتر مکنون، دکتر بهرامی، دکتر حسینی مقدم و خانم ها بابایی، مرتضایی، عرب‌یزدی، وخانم فتحی برگزار شد.

در این نشست گزارش بررسی دانشگاه‌ها و موسسات آینده‌نگری در ایران و جهان توسط خانم بابایی ارایه شد و همچنین گزارش و پیشنهاد برنامه سال 1401 دبیرخانه شورای آینده‌نگری توسط آقای دکتر حسینی مقدم ارایه شد.

پس از بحث و تبادل نظر در خصوص گزارش های ارایه شده، بر ایجاد شبکه‌ی داخلی و خارجی آینده‌نگری علم و فناوری در فرهنگستان علوم، بررسی چگونگی ارتباط با موسسات و نهادهای آینده‌نگری در ایران و جهان، برگزاری سمینار و نشست های یک روزه و دعوت از دانشگاه‌ها و موسسات آینده‌نگری به منظور شناخت و تعامل در جهت ایجاد انتظام بخش ملی در آینده نگری تاکید شد.

در ادامه پیش نویس دستور شورای آینده نگری مورخ 8 خرداد ماه به تصویب رسید.

IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمد صال مصلحیان
اعتلای علوم پایه، گامی اساسی در مسیر توسعه
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر مهدی گلشنی
در دنیای علم ما مشق نویس هستیم
IMAGE گفتگوی ایکنا با رضا داوری اردکانی
درد فلسفه مقدم بر علم فلسفه است
IMAGE گفتگوی فرهنگ امروز با دکتر رضا داوری اردکانی
درباره سایه، شعر و سیاست
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمدرضا اسلامی
جهان اول کشوری است که در برابر همه سختی‌ها ایستاده است

جدید ترین تصاویر

01
02
مجمع عمومی فرهنگستان علوم
15