چکیده
مطالعات آینده نگاری یکی از مهم ترین ابزارها و اصول سیاست گذاری برای هر کشوری است. در دنیا، کشورهای مختلفی به عنوان پیشگامان این اقدام وارد عرصه مطالعات آینده نگاری شدند و نتایج حاصل از این مطالعات را در سازمان های مختلفی که سیاست گذاری های این کشورها را تعیین و اجرایی می کرد، پیاده نمودند. در دنیای امروز، مطالعات آینده نگاری می تواند به ایجاد استراتژی هایی کمک کند که جهت علمی و تکنولوژیک کشورها را تعیین می کند. به همین دلیل کشورهایی در زمینه آینده نگاری علم وفناوری پیشرو و پیشگام بودند که توانستند مدل مناسب آینده نگاری را طراحی و اجرایی کنند که با ساز و کارهای بومی هماهنگ باشد. یکی از مهم ترین عواملی که باعث می شود مطالعات آینده نگاری و سیاست گذاری ها در هر کشور با موفقیت رو به رو شود و به بهترین شکل در ابعاد مختلف جامعه متبلور شود، هماهنگی این مطالعات، با ساختار اجتماعی و فرهنگی آن است، که میزان اجرایی شدن این سیاست ها را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار می دهد. لذا لازم است هر کشوری، مطالعات آینده نگاری علم و فناوری را به گونه ای طراحی و اجرا کند که با پذیرش اجتماعی و نیز در سطح بالا همراه باشد، یا به عبارت دیگر، طبق الگویی مناسب جامعه مقصد، بومی سازی شده باشد.

در مقاله پیش رو تلاش کردیم تا با مطالعه تاریخچه آینده نگاری علم و فناوری در ایران و جهان، و نیز بررسی روش های مورد استفاده برخی از کشورهای پیشرو در حوزه مطالعات آینده نگاری، روش های مناسب آینده نگاری علم و فناوری در ایران را بررسی نموده و اجرایی شدن مدل بومی سازی شده آینده نگاری علم و فناوری کشورهای پیش رو را در ایران بررسی کنیم.

 

 

*دکتر فتح اله مضطرزاده/ دکتر رضا مکنون/سحر عرب یزد ی/نسرین عبادپور

 

برای دانلود فایل کامل مقاله اینجا کلیک کنید.

IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمد صال مصلحیان
اعتلای علوم پایه، گامی اساسی در مسیر توسعه
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر مهدی گلشنی
در دنیای علم ما مشق نویس هستیم
IMAGE گفتگوی ایکنا با رضا داوری اردکانی
درد فلسفه مقدم بر علم فلسفه است
IMAGE گفتگوی فرهنگ امروز با دکتر رضا داوری اردکانی
درباره سایه، شعر و سیاست
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمدرضا اسلامی
جهان اول کشوری است که در برابر همه سختی‌ها ایستاده است

جدید ترین تصاویر

02
02
09
مجمع عمومی فرهنگستان علوم