فرهنگستان علوم، برگزیدگان مهندسی کشور را معرفی و تجلیل کرد.

به گزارش ایسنا، برگزیدگان مهندسی کشور(منتخب فرهنگستان علوم در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱‌) با حضور دکتر رضا داوری اردکانی، دکتر علی اکبر صالحی، دکتر رضا فرجی دانا و جمعی از پیشکسوتان و پژوهشگران کشور، تجلیل شدند.
اسامی منتخبین به شرح زیر است:

برگزیدگان مهندسی کشور در سال ۱۴۰۰

استادان برجسته مهندسی کشور:

دکتر سید تقی اخوان نیاکی
دکتر محمد حسن سعیدی
دکتر سهیل محمدی توچائی
دکتر علی موقر رحیم‌آبادی
دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی

مهندس برجسته کشور:
دکتر علی ذواشکیائی

پژوهشگران برجسته جوان
دکتر احسان ادیب
دکتر مهشید خرازی‌های اصفهانی
دکتر حسین رونقی ممقانی
دکتر مجید سیاوشی
دکتر بهروز کشته‌گر

برگزیدگان مهندسی کشور در سال ۱۴۰۱:

استادان برجسته مهندسی کشور:

دکتر تورج محمدی
دکتر زین‌العابدین نوابی شیرازی
دکتر علی فتوت احمدی

مهندس برجسته کشور:
مهندس هرمز ناصرنیا
مهندس سیروس وقایع‌نگار

پژوهشگران برجسته جوان
دکتر محمدمهدی پایدار
دکتر محمدرضا حاج‌محمدی
دکتر مژگان حسین‌نژاد
دکتر عرفان صلاحی‌نژاد
دکتر معین معینی اقطاعی
دکتر سعیده ممتازی

 

IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمد صال مصلحیان
اعتلای علوم پایه، گامی اساسی در مسیر توسعه
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر مهدی گلشنی
در دنیای علم ما مشق نویس هستیم
IMAGE گفتگوی ایکنا با رضا داوری اردکانی
درد فلسفه مقدم بر علم فلسفه است
IMAGE گفتگوی فرهنگ امروز با دکتر رضا داوری اردکانی
درباره سایه، شعر و سیاست
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمدرضا اسلامی
جهان اول کشوری است که در برابر همه سختی‌ها ایستاده است