در یکصد و بیست و هشتمین نشست مجمع عمومی فرهنگستان علوم، هشت عضو پیوسته جدید فرهنگستان انتخاب شدند.

به گزارش ایسنا، دکتر رضا داوری اردکانی، رئیس فرهنگستان علوم در این نشست که با حضور ۴۲ عضو پیوسته از مجموع ۴۶ عضو پیوسته فرهنگستان علوم به صورت حضوری و مجازی برگزار شد، ضمن خوشامدگویی به اعضا و آرزوی صحت و سلامت برای آنان در دوران شیوع پاندمی کرونا، به حضور دکتر رضا فرجی دانا دبیر فرهنگستان در اولین جلسه مجمع عمومی اشاره کرد و خاطر پذیرش مسئولیت دبیری فرهنگستان از وی تشکر و برایش توفیق بیشتر مسئلت کرد.

وی در ادامه با اشاره به سخنرانی های خوبی که در مراسم گرامیداشت روز جهانی آینده ایراد شده بود، از دکتر فتح الله مضطرزاده دبیر شورای آینده نگری و همکارانش برای برگزاری این جلسه سپاسگزاری کرد.

دکتر داوری اردکانی همچنین با اشاره به ضایعه درگذشت دکتر غلامرضا سلطانی، عضو وابسته گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم و استاد پیشکسوت دانشگاه شیراز که در ماه های اخیر دار فانی را وداع گفته اند، برایشان رحمت و آمرزش الهی مسئلت کرد.

در ادامه و پس از تصویب صورت جلسه قبلی مجمع، دکتر سیدمحمد قاری سیدفاطمی عضو پیوسته جدید فرهنگستان علوم که در اولین نشست مجمع شرکت می کرد، سخنانی با عنوان «دو ناسازنمای حقوق بشر معاصر» ایراد کرد و در ادامه توسط دکتر رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم لوح عضویت پیوسته به وی اعطاء شد.

سپس پیشنهاد عضویت پیوسته دکتر عباس شاکری استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر عزت الله نادری استاد تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی و دکتر رضا نیلی پور استاد زبان شناسی و گفتار درمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در فرهنگستان علوم مطرح شد که پس از بیان زندگینامه و فعالیت های علمی و پژوهشی آنان و نیز فعالیت هایشان در دوران عضویت وابسته در فرهنگستان، با رأی گیری کتبی به تصویب رسید.

دکتر عباس شاکری از سال ۱۳۸۹ همکار مدعو و از سال ۱۳۹۱ عضو وابسته گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم بوده است. دکتر عزت الله نادری از سال ۱۳۷۲ عضو وابسته  گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم بوده است. دکتر رضا نیلی پور از سال ۱۳۷۰ عضو وابسته گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم بوده است.

پس از آن پیشنهاد عضویت پیوسته دکتر مگردیچ تومانیان استاد ریاضی دانشگاه تبریز و دکتر محمدمهدی شیخ جباری استاد فیزیک پژوهشگاه دانش های بنیادی در فرهنگستان علوم مطرح شد که پس از بیان زندگینامه و فعالیت های علمی و پژوهشی آنان و نیز فعالیت هایشان در دوران عضویت وابسته در فرهنگستان، با رأی گیری کتبی به تصویب رسید. دکتر مگردیچ تومانیان از سال ۱۳۷۰ عضو وابسته گروه علوم پایه فرهنگستان بوده است. ایشان همچنین از سال ۲۰۰۹ عضو دائم آکادمی علوم ارمنستان است. دکتر محمدمهدی شیخ جباری نیز از سال ۱۳۸۷ عضو وابسته گروه علوم پایه فرهنگستان علوم بوده است.

در ادامه پیشنهاد عضویت پیوسته دکتر سیدمحمدمهدی کیایی استاد بهداشت و تغذیه طیور دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران مطرح شد که پس از بیان زندگینامه و فعالیت های علمی و پژوهشی ایشان و نیز فعالیت هایش در دوران عضویت وابسته در فرهنگستان، با رأی گیری کتبی به تصویب رسید. دکتر سیدمحمدمهدی کیایی از سال ۱۳۸۴ همکار مدعو و از سال ۱۳۸۵ عضو وابسته گروه علوم دامپزشکی فرهنگستان علوم بوده است.

پیشنهاد عضویت پیوسته دکتر محمد سلطانیه استاد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف و دکتر جواد فیض استاد مهندسی برق دانشگاه تهران از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه بود که پس از بیان زندگینامه و فعالیت های علمی و پژوهشی آنان و نیز فعالیت هایشان در دوران عضویت وابسته در فرهنگستان، با رأی گیری کتبی به تصویب رسید. دکتر محمد سلطانیه از سال ۱۳۶۹ (بدو تأسیس فرهنگستان علوم) عضو وابسته گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم بوده است. دکتر جواد فیض نیز از سال ۱۳۷۷ عضو وابسته گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم بوده است.

در بخش پایانی جلسه نیز پیشنهاد عضویت وابسته دکتر رحیم زارع نهندی استاد ریاضی دانشگاه تهران برای یک دوره چهار ساله در فرهنگستان علوم مطرح شد که پس از بیان زندگینامه و فعالیت های علمی و پژوهشی ایشان و نیز فعالیت هایشان در دوران همکاری مدعو در فرهنگستان، با رأی گیری کتبی به تصویب رسید. دکتر رحیم زارع نهندی از سال ۱۳۹۴ همکار مدعو گروه علوم پایه فرهنگستان علوم بوده است.

در پایان نشست یکصد و بیست و هشتم مجمع عمومی فرهنگستان علوم و به مناسبت هفته درختکاری، یک اصله نهال توسط هریک از اعضای پیوسته فرهنگستان و به نام آنان در حیاط مجموعه فرهنگستان غرس شد.

دکتر رضا داوری اردکانی، رئیس فرهنگستان علوم پس از غرس نهال در سخن کوتاهی اظهار کرد: درختکاری سنت نیاکان است و سنت مطلوب است. امیدوارم که ایران زمین و هوایی داشته باشد که همواره بشود درخت کاشت و درختهای خوب و بارور و بارآور کاشت.

دکتر سیدمصطفی محقق داماد، رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم نیز پس از غرس نهال گفت: نهال کاری یکی از سنت‌های خداپسندانه است که بر آن تأکید و روایت شده است که مؤمن کسی است که بتواند درخت‌های بیشتری بکارد.

وی تأکید کرد: محیط زیست بخش مهمی از هویت یک جامعه است و ما هر چقدر فضاهای پیرامونی خود را برای کاشت نهال و درخت آراسته کنیم به همان اندازه هویت ملی ما فروزان می‌شود.

به نقل از فرهنگستان علوم، دکتر علی اکبر صالحی معاون پژوهشی و قائم مقام رئیس فرهنگستان علوم نیز پس از کاشت نهال گفت: «نهال کاری یا کاشت درخت از آنجا که یکی از سنت‌های الهی خوب است، اعضا تصمیم گرفتند به عنوان نخبگان علمی جامعه، اقدام به غرس نهال کرده تا این مهم هم به یادگار بماند و هم ترویج شود.

 

لینک اصلی خبر

 

 

IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمد صال مصلحیان
اعتلای علوم پایه، گامی اساسی در مسیر توسعه
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر مهدی گلشنی
در دنیای علم ما مشق نویس هستیم
IMAGE گفتگوی ایکنا با رضا داوری اردکانی
درد فلسفه مقدم بر علم فلسفه است
IMAGE گفتگوی فرهنگ امروز با دکتر رضا داوری اردکانی
درباره سایه، شعر و سیاست
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمدرضا اسلامی
جهان اول کشوری است که در برابر همه سختی‌ها ایستاده است