روزنامه ایران: 

درس هایی که «سیاستگذاران علم در ایران» می توانند از همایش «علم، مرز بی انتها» بیاموزند / چرا «علم» در کشور ما با جامعه ، زندگی ، سیاست ، اقتصاد و مدیریت پیوند استوار ندارد؟

«علم» خانه می خواهد تا از سرگردانی نجات یابد

دکتر رضا داوری اردکانی (رئیس فرهنگستان علوم)

در آوریل سال گذشته میلادی «آکادمی ملی علوم امریکا» با همکاری «بنیاد کاولی» و «بنیاد آلفرد پی اسلوان» همایشی ترتیب داد تا تصویری از آینده علم در امریکا و جهان ترسیم کند. در این همایش جمعی از متخصصان سیاستگذاری و مدیریت علم و فناوری شرکت داشتند ولی حتی یک فیلسوف یا جامعه شناس علم در میان آنان نبود! محور بحث همایش گزارشی بود که «وانوار بوش» رئیس موسسه کارنگی واشنگتن و مشاور فرانکلین دی روزولت در سال ۱۹۴۵ نوشته و در آن پیشنهاد کرده بود که رابطه میان «دولت فدرال» و «نظام پژوهش» تغییر کند و این نظام از سوی دولت مورد حمایت قرار گیرد چرا که تجربه جنگ این معنی را آشکارتر کرده بود که «قدرت کشور بستگی به دانش و پژوهش دارد.»

اجرای طرح بوش، به تحول در علم و صنعت و اقتصاد امریکا سرعت بیشتر بخشید. در اجرای همین برنامه بود که وقتی فضانورد روس از جو  زمین خارج شد، کندی که عبور از مرزهای دانش را پیشنهاد کرده بود دستور داد که در برنامه مدارس نیز تجدیدنظر کنند. این همایش ۷۵ سال پس از انتشار گزارش بوش و در شرایطی تشکیل شده است که به قول برپاکنندگانش همه گیری کرونا، لطمه های نامتناسب و سنگینی را به اقلیت های نژادی و قومی وارد کرده و نوری به نابرابری های ساختاری نژادی و اقتصادی ناخوشایند تابانده و آنها را در کانون توجه قرار داده است. (علم، مرز بی انتها، گزارش استیو السون، ترجمه آریا متین، موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی با همکاری انجمن فیزیک ایران، ص ۲۹). شرکت کنندگان در این همایش، پیشنهاد بوش را مهم و موثر دانسته و به استناد جمله ای از گزارش او مشعر بر اینکه دوره های تغییر بزرگ، فرصت های بزرگ پدید می آورند لازم دانسته اند که تغییری در «نحوه همکاری دولت و دانشگاه» انجام شود اما هیچ پیشنهاد خاصی نداشتند و مقدمه دفتر را با این جمله پایان داده اند که: اگر به دقت به چگونگی کاربرد درس هایی که در گذشته آموخته ایم در چالش های کنونی و آینده بیندیشیم می توانیم جهان قوی تر و تاب آورتری در سال های آتی بسازیم (همان، ص ۳۴).

 سخنران ها نیز در سخنان خود از وضع علم و پژوهش در امریکا گفته و گاهی آن را با علم جهانی قیاس کرده و پیشنهادهایی داشته اند. به عنوان مثال رافائل رایف، رئیس موسسه فناوری ماساچوست (MIT)، تذکر داده است که: «رقبای جهانی از چین تا اروپا به گونه ای سنجیده برنامه ریزی کرده اند تا از ما پیش بیفتند و ما تا حدود زیادی اجازه دادیم این اتفاق بیفتد چون مصرانه خواستار واکنشی از سوی دانشگاه ها، صنعت و دولت نشده ایم» (همان، ص ۵۶). او همچنین پیشنهاد کرده است که «اداره فناوری نوین» در بنیاد ملی علوم با تمرکز بر فناوری های خطیر از طریق همکاری با علوم اجتماعی و انسانی به مثابه بخشی جدایی ناپذیر از پژوهش... تاسیس شود و نکته مهم سخنش اینکه «حمایت از پژوهش هدفمند» قطعا به عهده دولت فدرال است.

آلن لشنر، مدیرعامل سابق انجمن پیشرفت علم امریکا نیز پیشنهادهایی داشته است: «باید نسل جدید را تعلیم دهیم تا چندملیتی تر باشد... باید سیستم هایی را مستقر کنیم که بتوانند از علم بین المللی حمایت کنند.» او گفته است که ما به تغییرات فرهنگی نیاز داریم و ایجاد این تغییرات دشوار است زیرا انسان ها از تغییر بیزارند. به نظر او تا وقتی فقط به تعداد مقالات در مجلات ساینس، نیچر، سل یا سایر ژورنال های منتخب یا تعداد بورس هایی (متاسفانه در نوشته های رسمی ما به جای بورس، بورسیه می آید که به معنی شخص استفاده کننده از بورس است) که محقق گرفته است یا تعداد کل آثار منتشره پاداش می دهیم، چیزی تغییر نخواهد کرد».دیگران هم درباره عمومی تر کردن علم و ارتباط  دانشمندان و سازمان های علمی با مردم و نزدیک کردن علم با مردم و مردم با علم و استفاده از پژوهش برای رفع ظلم و تبعیض و رو کردن به عدالت اجتماعی مطالبی گفته اند. این مطالب، چنان که در مقدمه های ترجمه فارسی گزارش آمده است بر این اصل قرار دارد که: سیاست علم باید به جایگاه علم در جامعه و خدمتی که علم می تواند به زندگی بکند ناظر باشد، البته مقصود این نیست که پژوهش یکسره کاربردی شود بلکه باید دریافت که نظام علم و جامعه به هم بسته اند تا آنجا که می توان گفت جامعه و علم در تناسب با یکدیگر رشد و توسعه می یابند.

۱وقتی ما ایرانیان گزارش «علم، مرز بی انتها» را می خوانیم و وضع علم خود را با روح مطالب آن می سنجیم گفته های مدیران علم و پژوهش در امریکا باید به نظرمان مهم بیاید، زیرا آنان اغلب از نسبت علم با جامعه و زندگی و آینده می گویند و ما بیشتر در اندیشه بالا بردن تعداد مقالات و جایگاه مان در مسابقه مقاله نویسی هستیم. توجیه توجه دانشمندانمان به علم و پژوهش هم تنها می تواند این باشد که علم امری شریف و والا است. راستی اگر همایشی در باب گذشته و آینده علم در کشور تشکیل شود دانشمندان و مدیران علم و پژوهش شرکت کننده در آن چه ها خواهند گفت و چرا چنین همایشی برگزار نشده است و نمی شود.

رئیس آکادمی علوم امریکا گفته است: «اگر تمامی جامعه امریکا را از نهاد علم به هیجان درنیاوریم نمی توانیم در علم سرآمد باشیم»(همان، ص۱۲۴) درست است که مسائل علم در کشور ما نمی تواند همان مسائلی باشد که امریکاییان دارند؛ امریکا می خواهد مقام جهانی اش را در علم  حفظ کند، ما هم باید به وضع علم در کشور خودمان بیندیشیم. راستی ما در این باب چه می اندیشیم و چه داریم که بگوییم؟ شاید دانشمندان مان که متاسفانه کمتر اظهارنظر کرده اند سخن های خوب داشته باشند و به نظر نمی رسد هیچکدام شان با این رای که «علم باید به توسعه مدد کند» مخالف باشند اما حاصل کار دانشگاه ها و پژوهشگاه های ما وقتی توسعه، برنامه ندارد چگونه صرف توسعه شود؟ تفاوت علم و پژوهش ما با علم در کشورهای توسعه یافته این است که اینها می خواهند بدانند علم چه قدم تازه ای می تواند و باید بردارد و ما باید بیندیشیم که چرا علم و زندگی و صنعت و کشاورزی و مدیریت و اقتصاد و سیاست از هم دور و جدا افتاده اند و چگونه می توان آنها را در یک نظام قرار داد و در این صورت گرچه سیاست مقاله پردازی را نمی توان به هیچ وجه توجیه کرد اما کار دانشمند هر جا باشد پژوهش است و هم اکنون دانشمندان بهترین کاری که می توانند انجام دهند این است که به پژوهش و نوشتن مقالات علمی مشغول باشند، هرچند که وقتی کشور برنامه هماهنگ توسعه نداشته باشد پژوهش این دانشمندان نمی تواند مددکار اجرای برنامه توسعه شود. پس این گزارش همایش «علم، مرز بی انتها» را چرا می خوانیم و از آن چه بهره ای برمی داریم؟

به این پرسش، پاسخ های متفاوت می توان داد. کسی ممکن است بگوید که گزارش را خوانده است تا ببیند در علم امریکا چه می گذرد و امریکاییان درباره گذشته و آینده علم خود چه می اندیشند. دیگری شاید آن را می خواند که ببیند آیا دانشمندان شرکت کننده در همایش توانسته اند تصویری «از آینده علم و نحوه تعیین جایگاه نهاد پژوهش برای ارائه بهترین خدمت به کشور و جامعه شان در قرن بیست و یکم» (صص ۳۹-۴۰) رسم کنند. بعضی از تدوین کنندگان آیین نامه های استخدام و ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه ها اگر در همایش امریکا بودند یا در تهران همایشی تشکیل می شد و سخنران ها از همبستگی علم و جامعه و زندگی و مردم می گفتند شاید افسرده می شدند که چگونه در کشوری مثل امریکا و مخصوصا در کشور خودمان مدیران دانشگاه ها و موسسات بزرگ علمی دور هم جمع شده اند و از اهمیت مقاله شماری و تعداد ارجاع ها هیچ نگفته اند و یکی هم که به آن اشاره کرده حتی نوشتن مقاله در مجلات ساینس و نیچر و... را بی اهمیت دانسته است.

ما لااقل از نظر دو دانشمند که مقدمه ای برای دفتر گزارش «علم، مرز بی انتها» نوشته اند خبر داریم و کاش همایشی در باب «آینده علم ایران» تشکیل می شد که از نظرهای دیگران هم آگاه می شدیم. شاید دانشمندان مقاله نویس هم می آمدند و با صمیمیت می گفتند ما برای هر پژوهش که کشور به آن نیاز داشته باشد آماده ایم ،چنانکه همکار گرامی آقای دکتر شعبانی در مجله علوم پایه فرهنگستان مقاله خواندنی و خوبی در باب شیمی و توسعه نوشته است و این قدم خوبی است (ولی وقتی شیمی در خدمت توسعه نیست باید فکر کرد که چگونه شیمی می تواند در خدمت توسعه قرار گیرد) پس دانشمندان را از آن جهت که علم و پژوهش شان در راه توسعه صرف نمی شود نباید ملامت کرد. آنها دانشمندند نه کارگزار توسعه. وقتی تقاضایی نیست دانشمندان حق دارند بگویند ما کاری که بر عهده مان بود و می توانستیم انجام دهیم، انجام دادیم. ما علم و پژوهش را دوست می داریم، پس چرا پژوهش نکنیم و مقاله ننویسیم. کشور باید شئون زندگی جدید را بشناسد و بداند جایگاه هر شان کجاست و آن را در جای خود قرار دهد. در این صورت است که نظم و انتظام پدید می آید و ثمر کارها بیشتر و بهتر می شود.راستی چگونه باید علم را در جایگاه خود قرار داد؟ شاید خواندن این گزارش کوتاه ما را در این راه یاری دهد. یک جامعه شناس از خواندن گزارش دریافته است که «درک سیاستگذارانه از علم درکی صرفا تخصصی از رشته های علمی نیست بلکه درکی جامع از منطق علم و تحولات آن در نسبت با ضرورت ها و نیازهای سیاست، جامعه و اقتصاد است» و... «رشد و توسعه علم همراه با بالندگی جامعه و سیاست صورت می گیرد و بالاخره اینکه با درکی جامع از نهاد علم و اجتماعات علمی می توان زمینه رشد و بالندگی علوم را فراهم کرد.» (همان، صص ۱۳ و ۱۴)

۲وقتی نخبگان سیاست علم امریکا در همایشی گرد می آیند و سخن می گویند سخن شان را باید شنید، زیرا با شنیدن سخن آنان وضع علم در امریکا و قدرت و ضعف آن کشور را می توان دریافت، ولی گزارشی که در دست است نه گزارش صریح وضع علم در امریکاست نه از گذشته و آینده علم امریکا سخنی به میان آمده است و حداکثر می تواند آغاز راهی برای «تدوین سیاست علم امریکا» باشد. آنچه می توان گفت این است که شرکت کنندگان در همایش از آنچه در ۷۵ سال اخیر در علم امریکا گذشته است ناراضی نیستند اما ادامه آن راه را در شرایط کنونی کافی نمی دانند و برای اینکه امریکا در رقابت با اروپا و چین مقام خود را حفظ کند پیشنهادهایی کرده اند که بعضی از آنها رویایی است و راه عملی کردنشان را هنوز نمی دانند یا لااقل درباره این راه ها حرفی نزده اند، به عنوان مثال این حرف خوبی است که علم باید به مردم نزدیک شود و به آنان خدمت کند و مردم هم باید به علم نزدیک تر شوند، اما این یک سخن اخلاقی مشهور است نه «سیاست علم» و حتی اگر عملی باشد راه علم نیست، مقصد علم است.

وقتی «وانوار بوش» پیشنهاد کرد که دولت فدرال در توسعه پژوهش و دانش کشور شریک شود نه فقط پیشنهادش عملی بود و وظیفه تازه ای را بر دوش دولت می گذاشت بلکه ناظر به دورانی بود که در آن سیاست کشورباید در خدمت علم و تکنولوژی باشد. اما ایجاد شوق علم آموزی در مردم و تقویت اعتماد آنان به علم، مسئول و متصدی خاص ندارد و سازمانی را نمی توان مامور محقق ساختن آن کرد. دعوت به علم و شوق علم آموزی یک امر اخلاقی سیاسی است اما با آن، تکلیف سیر و سرنوشت علم معین نمی شود، حتی تامین منابع مالی پژوهش هم که اهمیت اساسی دارد همیشه نمی تواند به پیشرفت و پیشبرد علم کمک کند و اگر زمینه روحی و اخلاقی پیشرفت نباشد منابع مالی هدر می رود.

۳راقم این سطور گزارش هفتاد و پنجمین سالگرد انتشار بیانیه «علم؛ مرز بی ا نتها» را با دو نظر خوانده است. با یک نظر خواسته است بداند که کشوری مثل امریکا که قدرتش از علم جدا نیست چگونه به علم می نگرد؟ و از آن، چه انتظارهایی دارد؟ و نظر دیگر اینکه، امریکا چه رویکردی به آینده دارد و آیا با اعتماد به نفس قدم برمی دارد یا مردد و نگران آینده است و اگر اعتماد به نفس خود را حفظ کرده است اساس و ضامن و پشتوانه اش چیست؟

با نظر اول، تامل در گزارش را بسیار مفید و حتی ضروری می دانم، زیرا امیدوارم بتواند ما را به تامل در وضع علم کشور بخواند که با تاریخ و جامعه و زندگی و سیاست پیوند استوار ندارد و متصدیان و مدیران علم و پژوهش را متذکر سازد که علم زینت و زیور کشور و ملک مطلق هیچکس نیست بلکه به جامعه و کشور تعلق دارد و برای پیشرفت کشور است؛ بویژه باید توجه کرد که در کشورهایی نظیر کشور ما، علم وابستگی خاص به سیاست دارد، زیرا در وهله نخست سیاستمداران و گردانندگان امور کشورند که باید برنامه توسعه را تدوین و اجرا کنند و آنگاه جایگاه و وظیفه علم نیز در برنامه معین و روشن می شود. وقتی سیاست برای طرح و حل مسائل به دانشگاه ها و دانشمندان رجوع نمی کند، دانشمندان ناگزیر در تنهایی خود مسائلی را برای پژوهش انتخاب می کنند و اگر پژوهش آنان به کار کشور نیاید، گناه آنان نیست حتی می توان گفت اهتمام به علم در شرایطی که کشور به آن احساس نیاز نمی کند فضیلتی بزرگ است.گزارش همایش «علم، مرز بی انتها» می آموزد که علم برای جامعه و زندگی است و مسائل زندگی را حل می کند و از این پس، بیشتر باید به مسائل زندگی و حتی به رفع تبعیض و تامین عدالت رو کند. این درسی است که سیاست علم ما از این گزارش می تواند بیاموزد. به این جهت باید سپاسگزار «موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی» و «انجمن فیزیک ایران» بود که آن را ترجمه و منتشر کرده است.

۴نظر دوم من اندکی رنگ تردید دارد و به نظر می رسد که شرکت کنندگان در سمینار، افق آینده را روشن نیافته و با اعتماد و اطمینان از آینده سخن نگفته اند و البته حق هم دارند. اگر در پایان جنگ جهانی دوم یک دانشمند امریکایی آشنا با سیاست می توانست با خوش بینی به آینده امریکای پیروز در جنگ و مغرور از آزمایش ضد اخلاق و زشت بمباران اتمی اش در ژاپن - در زمانی که آلمان تسلیم شده بود- بنگرد، کاری بزرگ نکرده بود. امریکای آن زمان امیدوار بود و دانشمندانش می توانستند مظاهر این امیدواری باشند، اما اکنون زمان، زمان پایان جنگ جهانی دوم نیست. در ۷۵ سال اخیر که امریکا در همه جنگ های محلی و منطقه ای دخالت و مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم داشته و در هیچ یک از آنها پیروز نشده است چه اعتماد و امیدی به آینده می تواند داشته باشد (این جنگ ها پیروز نداشته و همه اطراف دخیل در جنگ شکست خورده اند؛ گویی تقدیر جهان کنونی این است که همه و بخصوص مردم مناطق توسعه نیافته گرفتار نزاع ها و کشتارهایی باشند که از آنها نتیجه ای برای کشمکش کنندگان به دست نمی آید. شاید برای امریکا هم بیشتر وجود جنگ و اختلاف، اصل است و نتیجه ای که از آن حاصل می شود ویرانی کشورها و کشتار مردمان و فقر و بی خانمانی مردمان است که امریکا به آن اهمیت نمی دهد و گاهی آن را غنیمتی برای خودش می داند). اکنون هم امریکا در فکر آینده نگری نیست بلکه نگران حوادثی است که در بیرون امریکا و در درون کشور پیش آمده است و ممکن است پیش آید. در مورد علم نگران است که مبادا در مسابقه علمی تکنیکی اقتصادی نتواند سبقت خود را بر چین و اروپا حفظ کند. در داخل کشور هم نگران است که اختلاف های قومی و نژادی و پدید آمدن موج های آشوب و افزایش چشمگیر تعداد آشوبگران و اوباش نظم و ثبات را به خطر اندازد. امریکا ۷۵ سال با برخورداری از نظم و ثبات داخلی نسبی، نظم و ثبات در سراسر جهان را برهم زده است و اکنون باید نگران نظم و ثبات خود باشد، البته در گزارش گاهی نشانه هایی از امید ظاهر می شود اما این امید به «آرزو» نزدیک است و با اعتماد اظهار نمی شود.

۵چیزهای دیگری هم هست که در سمینار به آن توجه نشده و مسکوت مانده است. هیچ یک از شرکت کنندگان نپرسیده و نگفته اند که در ۷۵ سال اخیر، علم امریکا به کدام سو رفته و دستخوش چه تحولاتی بوده است. وقتی از تحولات روی داده چشم می پوشند پیداست که به وضع آینده هم توجه نمی کنند. گویی علم امری مطلق است که همیشه و همواره ثابت می ماند و جوامع و کشورها می توانند هر طور که بخواهند با آن رفتار کنند و از آن بهره ببرند. به راستی علم در ۷۵ سال اخیر منشا چه آثار و تحول هایی بوده و در زندگی مردمان چه دخالتی داشته و چه بهبودها یا مشکل ها و زیان ها پدید آورده است؟آیا عجیب نیست که در سال بیستم قرن بیست و یکم در کشوری مثل امریکا «همایش سیاست علم» برگزار شود و در آن از آلودگی محیط زیست و هوا و دریا و زندگی در فضای مجازی و دیجیتالی حرفی به میان نیاید؟ این غفلت را چگونه باید توجیه کرد. حدس من این است که این غفلت عمدی است و اگر عمدی نباشد غفلت بسیار بزرگ و خطرناکی است. به آینده جامعه امریکا و هیچ جامعه دیگری بدون توجه به نسبتش با فضای مجازی و تکنولوژی آن نمی توان فکر کرد.

۶اما درباره غیبت مورخ و فیلسوف علم و محقق آگاه از جامعه شناسی علم در این همایش باید گفت: امریکا کشور عجیبی است؛ همه چیز دارد و از هر چیز غالبا در جای خاص و ثابت آن بهره می برد، اما به راستی چگونه در امریکا جای چیزها و شان و کاربرد آنها ثابت مانده است. امریکا فلسفه دارد و فلسفه آن پراگماتیسم است. پراگماتیسم فلسفه مهمی است اما با تاریخ چندان سر و کار ندارد. در پراگماتیسم، حقیقت نسبی نیست بلکه در تناسب و همبستگی امور است. تناسب و همبستگی هم نشانه و شرط بسامان بودن کارها است اما ملاک و میزان حقیقت نمی تواند باشد، زیرا نه همیشه تناسب چیزها و کارها به یک صورت است و نه به دوام تناسب و همبستگی اطمینان می توان داشت. تناسب و همبستگی یک وضع مناسب در تاریخ است اما تاریخ را راه نمی برد بلکه بیشتر با ثبات و نظم اتوپیک می خواند. امریکا فیلسوف علم و مورخ و جامعه شناس دارد اما آنها در جای خود به کار تخصصی خود اشتغال دارند گویی «علم» و «سیاست علم» به کسانی که در باب علم و جامعه و تاریخ تحقیق می کنند، ربطی ندارد.ژان بودریار در کتاب «امریکا» که از حیث حجم کوچک و از حیث مضمون قابل اعتنا است این کشور را با دید نقادانه و پست مدرن خود دیده و وصف کرده است. او در این کتاب نوشته است: «امریکا هرگز از نظر خشونت، رویدادها، جمعیت یا ایده کمبود نداشته است ولی این چیزها به تنهایی تاریخ را به وجود نمی آورند. حق با «اوکتاویو پاز» است که می گوید امریکا به امید فرار از تاریخ و ساختن آرمانشهری مصون از تاریخ خلق شد و نسبتا در این پروژه موفق بود؛ پروژه ای که امروز نیز آن را تعقیب می کند. مفهوم تاریخ به مثابه استیلای عقلانی، اجتماعی و سیاسی... به آنها تعلق ندارد.»(ص ۱۰۷). از شرکت کنندگان در سمینار نمی توان و نباید توقع داشت که نوشته«بودریار» را خوانده باشند اما اینکه خود را بی نیاز از مشورت با صاحب نظران علوم انسانی و تاریخ و فلسفه علم بدانند اندکی جای تعجب دارد.من پس از مطالعه گزارش سمینار «علم، مرز بی انتها» برای درک بهتر مطالب آن به کتاب بودریار مراجعه کردم و البته درباره نوشته بودریار حرف ها دارم اما اذعان می کنم که این مراجعه فهم معنای گزارش و تشخیص مزایا و نقص های پنهان آن را برایم آسان کرده است. نقص بزرگ و اساسی آن چندان آشکاراست که بدون مراجعه به بودریار و امثال بودریار هم به چشم می آید. مدیران علم و متخصصان مدیریت آموزش و پژوهش امریکا گرد هم آمده اند تا «راه آینده علم کشور» را بیابند و بگشایند اما راهی نشان نداده و صرفا آرزوهای خود را بیان کرده اند و این یعنی نمی دانند که علم به کجا می رود. علم هم در نظرشان «تکنوسیانس» است و حرفی از «علم انسانی» و اینکه جامعه امریکا در چه حال و وضع است و... به میان نیاورده اند. گویی مدیران علم، گرد هم آمده اند که بگویند ما همچنان مثل گذشته علم را اداره می کنیم با این تفاوت که می خواهیم مردم بیشتر به آن توجه کنند و از فواید آن برخورداری بیشتر داشته باشند. اکنون شاید مناسب باشد نظر بدبینانه بودریار درباره آینده امریکا را نقل کنم و با آن به سخن پایانی نزدیک شوم: «...این اعتقاد بی پیرایه امریکایی ها که خود را مرکز جهان، قدرت برتر و الگوی مطلق همه می دانند نادرست نیست. این اعتقاد بیش از آنکه مبتنی بر منابع طبیعی فناوری ها یا نیروی نظامی باشد مبتنی بر فرض معجزه آسای آرمانشهری واقعیت یافته است. جامعه ای که با صراحتی تحمل ناپذیر برای ما مبتنی بر این ایده است که تحقق تمام چیزهایی است که دیگران خوابش را می دیده اند: عدالت، وفور، حکومت قانون، ثروت، آزادی...»(بودریار، ترجمه فارسی، ص ۱۰۳).

۷بنابراین گزارش، سمینار «آکادمی علوم امریکا» برای ما از آن جهت اهمیت دارد که در آن نسبت میان علم و جامعه و اقتصاد و زندگی هرروز مردم محرز و مسلم گرفته شده است و این می تواند به ما تذکر بدهد که علم را در حبس مراکز علمی نباید نگاه داشت و به صرف نشر مقالات در مجلات و ژورنال های خاص نباید رضایت داد. اقتضای ذات «علم تکنولوژیک» این است که به میدان زندگی و عمل بیاید و در سامان دادن و نظم بخشی به کارها دخیل باشد. تکرار می کنم که اگر این امر در جایی محقق نشود گناهش بر گردن دانشمند نیست، زیرا او وظیفه اش پژوهش است و اگر کشور به پژوهش نیاز نداشته باشد و از آن بهره نبرد لابد نارسایی و نقصی دارد که باید آن را شناخت و علاج کرد. اگر مطالعه گزارش سمینار، بعضی از دست اندرکاران سیاستگذاری علم را به این معنی متذکر سازد آن را غنیمت باید دانست. اما اگر مطالب سمینار همین باشد که خلاصه اش در گزارش آمده است «راه آینده علم امریکا» با آن روشن نمی شود زیرا در آن معلوم نشده است که برای رسیدن به آرزوهای خیرخواهانه سخنران های سمینار چه باید کرد و از کدام راه باید رفت. امریکا راه گذشته خود را ادامه می دهد و دولت فدرال را در کار پژوهش بیشتر شریک می سازد، حتی اگر دانشمندان چنین تقاضایی نداشتند این اتفاق روی می داد، زیرا سیاست کنونی راهی جز سر فرود آوردن در برابر فرمان تکنیک و تکنوسیانس یا رو کردن به ویرانگری و خشونت و کشتار ندارد. سیاست دیگر «تدبیر» نیست و در بهترین صورت «برنامه تکنیک» را اجرا می کند و اگر برنامه ای نباشد یا نتواند برنامه ای اجرا کند به بیهوده کاری و خشونت دست می زند. علم، خانه می خواهد و باید در خانه خود سکونت کند و آن را از سرگردانی نجات باید داد. علم باید با توسعه قرین شود و این امر صرفا از طریق همکاری سیاست و حکومت با دانشگاه ها و پژوهشگاه ها می تواند صورت گیرد.

IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمد صال مصلحیان
اعتلای علوم پایه، گامی اساسی در مسیر توسعه
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر مهدی گلشنی
در دنیای علم ما مشق نویس هستیم
IMAGE گفتگوی ایکنا با رضا داوری اردکانی
درد فلسفه مقدم بر علم فلسفه است
IMAGE گفتگوی فرهنگ امروز با دکتر رضا داوری اردکانی
درباره سایه، شعر و سیاست
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمدرضا اسلامی
جهان اول کشوری است که در برابر همه سختی‌ها ایستاده است