از شب های قرآنی مجله بخارا با همکاری بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی، چهار شب در کانون زبان فارسی برگزار شد. در این 4 شب آیت الله آقای دکتر سیدمصطفی محقق داماد عضو پیوسته و رئیس گروه علوم اسلامی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران سخنرانی ایراد کرد.

اولین شب به «تفاسیر عرفانی قرآن مجید» اختصاص داشت که با سخنرانی آقایان دکتر سید مصطفی محقق داماد، دکتر نصرالله پورجوادی، محمدرضا موحدی، محمد سوری و اکبر راشدی نیا همراه بود.

«شب تفاسیر قرآن مجید» موضوع دومین شب بود که با سخنرانی آقایان دکتر سیدمصطفی محقق داماد، دکتر نصرالله پورجوادی، محمدجعفر یاحقی، محسن معینی و مهرداد عباسی برگزار شد.

سومین شب «شب ترجمه های قرآن مجید» نام داشت و آقایان دکتر سیدمصطفی محقق داماد، محمد مهدی جعفری، بهاءالدین خرمشاهی، دکتر رسول جعفریان و محمدعلی مهدوی راد سخنرانی کردند.

چهارمین شب به «مثنوی و قرآن مجید» اختصاص یافت و با سخنرانی آقایان دکتر سیدمصطفی محقق داماد، دکنر محمدعلی موحد و مصطفی ملکیان برگزار شد.

روابط عمومی فرهنگستان علوم

 

IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمد صال مصلحیان
اعتلای علوم پایه، گامی اساسی در مسیر توسعه
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر مهدی گلشنی
در دنیای علم ما مشق نویس هستیم
IMAGE گفتگوی ایکنا با رضا داوری اردکانی
درد فلسفه مقدم بر علم فلسفه است
IMAGE گفتگوی فرهنگ امروز با دکتر رضا داوری اردکانی
درباره سایه، شعر و سیاست
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمدرضا اسلامی
جهان اول کشوری است که در برابر همه سختی‌ها ایستاده است

جدید ترین تصاویر

01
دکتر حسین نمازی
08
دکتر سعید سهراب پور