در روز چهارشنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۰ در فرهنگستان علوم پزشکی، جلسه‌ای تحت عنوان هنجارهای فرهنگی آموزش عالی با حضور معاونین پژوهشی فرهنگستان‌ها برگزار شد.

در این جلسه، اخلاق آکادمیک و وظایف فرهنگی دانشگاه‌ها بررسی شد چرا که یکی از مسئولیت‌های دانشگاه‌ها، ارتقاء فرهنگ اسلامی - ایرانی مبتنی بر سلامت اجتماعی - معنوی است.

همچنین در این جلسه، عوامل اثرگذار بر فرهنگ دانشگاهی مورد بحث و نقادی قرار گرفت. در پایان با توافق حاضران در جلسه مصادیقی از خصوصیات اخلاق دانشگاهی ارائه شد، از جمله: رعایت شئونات فرهنگی جامعه و احترام به مقدسات مردم، متعهد بودن به مسئولیت‌های پذیرفته شده، پایبند بودن به معیارها و روش‌های علمی و استفاده ابزاری نکردن از آموزش و پژوهش و مدارک دانشگاهی، پاسداری از هویت ملی و زبان فارسی، منتقد، نقدپذیر و جوابگو بودن، داشتن خلاقیت و نوآوری و توان همفکری در انجام امور مختلف دانشگاهی و در نهایت علم باور و آینده‌نگر بودن.

 

 

IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمدرضا اسلامی
جهان اول کشوری است که در برابر همه سختی‌ها ایستاده است
IMAGE گفتگوی فرهیختگان با رضا داوری اردکانی
جهان جدید را خرد تاریخی راه برده است
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر مجتبی شمسی پور
به جای کلاس کنکور بگویید کلاس شعبده بازی!
IMAGE گفتگوی سازندگی با دکتر علی اکبر صالحی
دیپلماسی علمی بدون هراس امنیتی
IMAGE گفتگوی سینا پرس با دکتر فرید مر
اکوسیستم جهانی قربانی آلودگی محیط زیست شده است

جدید ترین تصاویر

دکتر رضا فرجی دانا
08
دکتر سیدمصطفی محقق داماد
01