قارچ کش ها (تاریخچه، چگونگی های تأثیر، مقاومت و کاربرد در گیاه پزشکی)

تألیف: دکتر عباس شریفی تهرانی و دکتر محسن فرزانه

مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول: 1397

بیمارگرهای گیاهی عامل های زیان آوری هستند، که با ایجاد بیماری در گیاهان و به ویژه گیاهان مورد استفاده در کشاورزی، همه ساله زیان فراوانی به محصولات و فرآورده های گیاهی وارد می کنند. در بین این بیمارگرها، قارچ های بیماری زا اهمیت ویژه ای دارند و مهمترین همه گیری در بیماری های گیاهی مربوط به بیماری های قارچی بوده است. در این مورد می توان به سفیدک کرکی سیب زمینی اشاره کرد، که در سال 1840م در ایرلند باعث بروز قحطی سراسری در آن کشور شد و مرگ یک میلیون نفر و مهاجرت دو میلیون نفر را به دنبال داشت. با توجه به تهدیدهای ناشی از بیماری های قارچی گیاهان در امنیت غذایی، به مبارزه با آنها توجه شد، که در آن از روش های مختلف زراعی، ژنتیک، شیمیایی و زیستی استفاده می شود. در این میان، روش شیمیایی از دیرباز متداول بوده است و هنوز هم به عنوان مهمترین روش برای مهار و حتی درمان این بیماری ها به کار می رود. برای موفقیت بیشتر در این روش مبارزه، ساختن و فرموله کردن ترکیبات قارچ کش که از اواخر سدة نوزدهم میلادی آغاز شده بود به سرعت ادامه یافت، که هم اکنون نیز همراه با ساخت دیگر آفت کش ها یکی از صنایع مهم و درآمدزای کشورهای توسعه یافته و در بعضی موارد کشورهای در حال توسعه به شمار می آید. صنعت تولید قارچ کش های جدید با چالش هایی روبرو شده است از جمله اینکه، کشف و ساخت قارچ کش هایی که دارای جایگاه تأثیر جدید باشند روز به روز دشوارتر می شود و دیگر اینکه پدیدآمدن جمعیت های قارچی مقاوم به قارچ کش ها یک نگرانی اساسی است که رو به افزایش است. چالش دیگر مصرف قارچ کش ها، اثرات مخرب زیست محیطی آنهاست. متأسفانه در اکثر نقاط کشور و در اغلب موارد، تدوین برنامه و انجام عملیات سم پاشی به صورت ناآگاهانه است و تداوم چنین روندی منجر به مصرف بی رویة آفت کش ها شده است که گسترش آلودگی های زیست محیطی و شیوع برخی از بیماری ها را در پی داشته است.

در این کتاب نسبتاً حجیم، که در 5 فصل تدوین شده، سعی شده است که بر اساس جدیدترین نوشته های معتبر علمی و کاربردی در ایران و جهان، افزون بر مرور تاریخچه و شرح قارچ کش های مهمی که امروز در کشاورزی کاربرد دارند، در زمینه چگونگی تأثیر و ایجاد مقاومت در قارچ ها و همچنین اصول کاربرد بهینه این ترکیبات با توجه به چگونگی تأثیر و ایجاد مقاومت، بحث شود. توجه به این نکته لازم است که دسته بندی جدید قارچ کش ها بر پایه چگونگی تأثیر است و شناسایی مقاومت قارچ ها به قارچ کش ها و خاصیت سرطان زایی نیز با پی بردن به چگونگی تأثیر این آفت کش ها میسر خواهد بود. در حقیقت مباحث این فصل ها، راهنمای مدیریت مبارزة شیمیایی با بیماری های قارچی گیاهان در جهت دستیابی به کشاورزی پایدار است تا متخصصان گیاه پزشکی و دست اندرکاران کشاورزی کشور با کارآمدترین قارچ کش هایی که در جهان عرضه شده اند آشنایی کامل پیدا کنند و بتوانند از ترکیبات کم خطر که بیشتر آنها در ایران به ثبت رسیده اند برای مهار قارچ های بیماری زای گیاهان استفاده کنند.

 

روابط عمومی فرهنگستان علوم

 

IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمد صال مصلحیان
اعتلای علوم پایه، گامی اساسی در مسیر توسعه
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر مهدی گلشنی
در دنیای علم ما مشق نویس هستیم
IMAGE گفتگوی ایکنا با رضا داوری اردکانی
درد فلسفه مقدم بر علم فلسفه است
IMAGE گفتگوی فرهنگ امروز با دکتر رضا داوری اردکانی
درباره سایه، شعر و سیاست
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمدرضا اسلامی
جهان اول کشوری است که در برابر همه سختی‌ها ایستاده است

جدید ترین تصاویر

07
05
03
10