روزهای 22 و 23 اردیبهشت سال جاری همایش دو روزه ای با عنوان «علل و راهکارهای مقابله با بحران کمی و کیفی منابع آب کشور» در فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود. این همایش مشتمل بر شش جلسه است. در دو روز برگزاری همایش در مجموع 19 سخنرانی و مقاله ایراد و 6 جلسه میزگرد بحث و تبادل نظر و در نهایت تدوین بیانیه همایش تشکیل می شود. برنامه همایش بدین شرح است:

 

برنامه همایش دو روزه علل و راهکارهای مقابله با بحران کمی و کیفی آب کشور؛ چهارشنبه و پنج­شنبه 22 و 23 اردیبهشت 1395

جلسه اول: چهارشنبه صبح، مراسم افتتاحیه و سخنرانی های ویژه

8:30-8:35: تلاوت قرآن مجید و پخس سرود جمهوری اسلامی ایران

8:35-8:55: گزارش آقای دکتر محمد شاهدی معاون پژوهشی علوم محض و کاربردی فرهنگستان علوم و دبیر همایش

8:55-9:15: بیانات آقای دکتر رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم

9:15-9:45: «بحران فزاینده آب ایران» (آقای دکتر کاوه مدنی، عضو هیئت علمی مرکز سیاست محیط زیست، امپریال کالج لندن، انگلستان)

9:45-10:10: «علل بحران آب و راهکارهای مقابله با آن» (آقای دکتر مهدی بصیری، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان)

10:10-10:30: پذیرایی

جلسه دوم: چهارشنبه صبح، سخنرانی های کلیدی

10:30-11:00: «تحلیلی بر علل و ریشه های بروز بحران آب» (آقای دکتر امین علیزاده، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و عضو وابسته فرهنگستان علوم)

11:00-11:30: «آلودگی آب های زیرزمینی» (آقای دکتر علی درویش زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و عضو پیوسته فرهنگستان علوم)

11:30-12:00: «جمع ­آوری رواناب برای کشاورزی در مناطق خشک و نیمه­ خشک» (آقای دکتر علیرضا سپاسخواه، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و عضو پیوسته فرهنگستان علوم»

12:00-13:00: میزگرد بحث و تبادل نظر با حضور صاحبنظران و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها

13:00-14:00: نماز و پذیرایی ناهار

جلسه سوم: چهارشنبه بعد از ظهر، سخنرانی های کلیدی

14:00-14:30: «پیامدهای اجتماعی و زیست محیطی سدسازی در ایران» (آقای دکتر سیداحمد خاتون آبادی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان)

14:30-15:00: «بررسی نقش دولت و مشارکت جوامع محلی در مدیریت منابع آب زیرزمینی دشت های ممنوعه» (آقای دکتر بهرام ملک محمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)

15:00-15:30: «اصول و مبانی برنامه راهبردی سازگاری کشور در مواجه با تغییر اقلیم» (آقای دکتر محسن ناصری، رئیس طرح ملی تغییر آب و هوا)

15:30-16:00: میزگرد یحث و تبادل نظر با حضور صاحبنظران و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها

16:30-16:50: پذیرایی

16:50-18:00: نمایش فیلم

جلسه چهارم: پنجشنبه صبح، سخنرانی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی

8:00-8:25: «راهکارهای مؤثر و اجرایی آبخیزداری در مدیریت بحران آب در کشور» (آقای دکتر مهدی شفقی، صاحبنظر در زمینه آب و هواشناسی و مسئول آبخیزداری معاونت آبخیزداری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور)

8:25-8:50: «تدوین سازوکارهای مدیریت یکپارچه منابع آب بخش کشاورزی ایران با تأکید بر نظام ملی نوآوری (IWRM/NIS)» (آقای دکتر احمد رضوانفر، عضو هیئت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران)

8:50-9:15: «ارائه روش های جدید در پیش­ بینی متغیرهای هیدرواقلیمی کشور در مقیاس درون­ فصلی تا بین­ سالی» (آقای حسین نجفی، دانشجوی دکتری منابع آب، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران)

9:15-10:15: میزگرد بحث و تبادل نظر با حضور صاحبنظران و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها

10:15-10:35: پذیرایی

جلسه پنجم: پنجشنبه صبح، سخنرانی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی

10:35-11:00: «مدل سازی اقلیمی فعلی و چشم انداز آینده چقدر در برنامه ریزی منابع آب مؤثرند؟» (آقای دکتر سروش سروشیان، عضو هیئت علمی دانشگاه کالیفرنیا و صاحبنظر در امور آب و تغییر اقلیم)

11:00-11:25: «تبیین وضعیت کلی و پیش­ بینی منابع آب ایران با توجه به تغییر اقلیم و خشکسالی؛ مطالعه موردی: مراکز استان های منتخب» (آقای دکتر یدالله دادگر، عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدیهشتی و همکار مدعو فرهنگستان علوم)

11:25-11:50: «اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب زیرزمینی و راهکارهای سازگاری با آن، مطالعه موردی: آبخوان دشت همدان- بهار» (آقای دکتر حمیدرضا ناصری، عضو هیئت علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهیدبهشتی تهران)

11:50-13:00: میزگرد یحث و تبادل نظر با حضور صاحبنظران و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها

13:00-14:00: نماز و پذیرایی ناهار

جلسه ششم: پنجشنبه بعد از ظهر، سخنرانی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی و مراسم اختتامیه

14:00-14:25: «بررسی روند تغییرات سطوح برفچالی به عنوان منابع ذخیره آب در اشترانکوه» (آقای دکتر علی احمدآبادی، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی)

14:25-14:50: «بررسی جنبه­ های مختلف اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب زیرزمینی» (آقای دکتر جهانگیر عابدی کوپایی، عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان)

14:50-15:15: «تدوین نقشه راه کشور در بهره برداری از منابع آب غیرمتعارف» (آقای دکتر بهمن یارقلی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی)

15:15-16:15: میزگرد بحث و تبادل نظر با حضور صاحبنظران و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها

16:15-17:15: میزگرد تدوین بیانیه نهایی همایش

17:15-17:30: مراسم اختتامیه

17:30-18:00: پذیرایی

***

روابط عمومی فرهنگستان علوم

***

گفتگوی خبرگزاری جمهوری اسلامی با دکتر محمد شاهدی دبیر همایش:

         http://www.irna.ir/fa/News/82048717/

 

Air Jordan 1

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر سید مصطفی محقق داماد
علم نه مسلمان است و نه کافر!
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمد صال مصلحیان
اعتلای علوم پایه، گامی اساسی در مسیر توسعه
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر مهدی گلشنی
در دنیای علم ما مشق نویس هستیم
IMAGE گفتگوی ایکنا با رضا داوری اردکانی
درد فلسفه مقدم بر علم فلسفه است
IMAGE گفتگوی فرهنگ امروز با دکتر رضا داوری اردکانی
درباره سایه، شعر و سیاست