گفت و شنود با دانشمندان و فرهیختگان درباره تجارب و نظریات آنان در حوزه های مختلف علمی و چالش های پیش روی ایران و جهان


1- پادکست دکتر جعفر توفیقی داریان با عنوان "تحول در آموزش عالی و حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم و چهارم در ایران"

2- پادکست دکتر مجتبی شریعتی نیاسر با عنوان "تعامل اندیشه و عمل در عرصه اجرا"

3- پادکست دکتر مگردیچ تومانیان با عنوان "تجربیات دانشگاه های خارج در یادگیری ریاضی"

4- پادکست دکتر حسن ظهور قسمت اول با عنوان "تاریخچه پایه گذاری فرهنگستان علوم"

5- پادکست دکتر حسن ظهور قسمت دوم با عنوان "تدوین اساسنامه آموزش باز و راه اندازی دانشگاه پیام نور"

 

 

 

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمد صال مصلحیان
اعتلای علوم پایه، گامی اساسی در مسیر توسعه
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر مهدی گلشنی
در دنیای علم ما مشق نویس هستیم
IMAGE گفتگوی ایکنا با رضا داوری اردکانی
درد فلسفه مقدم بر علم فلسفه است
IMAGE گفتگوی فرهنگ امروز با دکتر رضا داوری اردکانی
درباره سایه، شعر و سیاست
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمدرضا اسلامی
جهان اول کشوری است که در برابر همه سختی‌ها ایستاده است