ششمین شماره مجله توسعه علوم انسانی (ویژه پاییز و زمستان 1401) به همت گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم منتشر شد.

در این شماره مجله توسعه علوم انسانی که به صورت دوفصلنامه منتشر می‌شود 6 مقاله از استادان و صاحبنظران رشته‌های مختلف به چاپ رسیده است که عناوین مقالات بدین شرح است:
- چالش های معرفت شناختی علوم انسانی و توسعه (رضا نیلی‏ پور استاد بازنشسته دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و عضو پیوسته فرهنگستان علوم)
- عملکرد در بازی های زنهار و آمرانه: شواهدی از افول همیاری در جامعه (علی محمد میرآقایی، حمیدرضا پوراعتماد، محمد علی مظاهری، رضا خسرو آبادی و فرزانه پرهیزکاری به ترتیب: دکتری، استاد و عضو وابسته فرهنگستان علوم و استادان گروه روانشناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی، استادیار پژوهشکده مغز و شناخت دانشگاه شهید بهشتی و کارشناس ارشد روانشناسی بالینی)
- ارادۀ سیاسی توسعه خواه: فرایند انتقال فناوری رهایی بخش (مهدیه سادات موسوی و فرشاد مؤمنی به ترتیب: دانشجوی دکترای اقتصاد توسعه دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو وابسته فرهنگستان علوم، استاد گروه اقتصاد توسعه دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی)
- توسعه شایستگی های نیروی کار در قرن بیست و یکم به عنوان بخشی از مأمور یت دانشگاه ها (ویدا طبیب‏ نیا و علی حسین نورافروز به ترتیب: مدیر واحد پژوهش و کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی)
- توسعه خدمت جدید (NSD) مالی از دیدگاه مدیریت بازار یابی (حسین جلیلیان دکترای مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران)
- ضرورت توسعه مهارت های نرم در سازمان های دولتی (مینا بوستانی‏ راد و علی حمیدی‏ زاده به ترتیب: دکترای مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران و استادیار گروه مدیریت دولتی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران)

در بخش دیگری از مجله با عنوان مرور و نقد کتاب، کتاب ایران در عصر امامان تألیف احسان ناظم بکایی، از انتشارات سایان معرفی و نقد شده است.

در بخش پایانی مجله نیز چکیده مقالات به زبان انگلیسی آمده است.

 

جهت دریافت نسخه pdf مجله اینجا کلیک کنید.

 

 

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمد صال مصلحیان
اعتلای علوم پایه، گامی اساسی در مسیر توسعه
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر مهدی گلشنی
در دنیای علم ما مشق نویس هستیم
IMAGE گفتگوی ایکنا با رضا داوری اردکانی
درد فلسفه مقدم بر علم فلسفه است
IMAGE گفتگوی فرهنگ امروز با دکتر رضا داوری اردکانی
درباره سایه، شعر و سیاست
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمدرضا اسلامی
جهان اول کشوری است که در برابر همه سختی‌ها ایستاده است