نود و ششمین شماره فصلنامه آموزشی مهندسی ایران به همت گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم منتشر شد. در این شماره 6 مقاله از استادان و صاحبنظران در زمینه های مختلف آموزش مهندسی به چاپ رسیده است.

 

عناوین مقالات منتشر شده در این شماره بدین شرح است:

 

- شایستگی‏ های دانشجویان مهندسی و الزامات دانشگاه‏ ها و مراکز آموزش عالی برای انطباق با صنعت 4.0: مطالعه ‏ای مبتنی بر روش فراترکیب/ مصیب بامری، قاسم سلیمی و رحمت اله مرزوقی به ترتیب: دانشجوی دکتری، دانشیار و استاد بخش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز؛ سید علی اکبر صفوی استاد گروه مهندسی قدرت و کنترل دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز و مهدی محمدی دانشیار، بخش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز

 

- ارائه مدلی برای ارتقای هوش رقابتی دانشگاه‏ های صنعتی سطح یک شهر تهران (مورد مطالعه: دانشگاه‏ های صنعتی شریف، امیرکبیر و خواجه نصیرالدین طوسی)/ ماندانا یاوری، پریوش جعفری و نادر قلی قورچیان به ترتیب: دانشجوی دکتری، دانشیار و استاد گروه مدیریت آموزشی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی؛ اصغر زمانی دانشیار گروه مطالعات مدیریت آموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی تهران

 

- عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت تدریس در آموزش مهندسی: مطالعه‏ ای مبتنی بر روش فراترکیب/ مهدی محمدی عضو هیئت علمی گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز؛ رضا ناصری جهرمی، سولماز خادمی و صدیقه شادی به ترتیب:  دکتری، دانشجوی دکتری و کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی  دانشگاه شیراز

 

- آموزش مهندسی در راستای توسعه پایدار: ویژگی‏ ها، بررسی مطالعات و ارائه چهارچوبی جامع/ حامد یزدانی و محمود یعقوبی به ترتیب: کارشناس ارشد و استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز

 

- مطالعه توصیفی- مقایسه ‏ای به‏ کارگیری رویکرد پایداری در آموزش مهندسی عمران/ پویان ایار استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران؛ امیدرضا باغچه سرایی دانشـجوی دکتـری مهندسـی سـازه، مرکـز تحقیقـات مهندسـی زیرسـاخت، دانشـکده مهندسـی، طراحـی و سـاخت محیـط، دانشـگاه سـیدنی غربی؛ امیرعلی خادمی و آرین بایبوردی به ترتیب: دانشجوی کارشناسی و دانش آموخته کارشناسی مهندسی عمران دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

 

- شناسایی و اولویت‏ بندی مؤلفه‏ های شایستگی حرفه‏ ای مهندسی صنایع مبتنی بر اخلاق مهندسی با رویکرد دلفی فازی/  نازیلا ادب آوازه، عاطفه امین دوست و مهرداد نیکبخت به ترتیب: دانشجوی دکتری و استادیاران گروه مهندسی صنایع واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامی

 

در پایان فصلنامه، چکیده مقالات به زبان انگلیسی آمده است.

 

 

 

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر سید مصطفی محقق داماد
علم نه مسلمان است و نه کافر!
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمد صال مصلحیان
اعتلای علوم پایه، گامی اساسی در مسیر توسعه
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر مهدی گلشنی
در دنیای علم ما مشق نویس هستیم
IMAGE گفتگوی ایکنا با رضا داوری اردکانی
درد فلسفه مقدم بر علم فلسفه است
IMAGE گفتگوی فرهنگ امروز با دکتر رضا داوری اردکانی
درباره سایه، شعر و سیاست