هفتمین شماره مجله نامه فرهنگستان علوم در دوره جدید، ویژه زمستان 1401، منتشر شد. در این شماره علاوه بر یادداشت آقای دکتر سیدمصطفی محقق داماد سردبیر مجله، مقالات و سخنرانیهای ایرادشده در جلسات اخیر مجمع عمومی فرهنگستان علوم توسط اعضای پیوسته جدید فرهنگستان منتشر شده است.

در این بخش مقالاتی از آقایان دکتر سیدمحمد قاری سیدفاطمی عضو پیوسته گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم با عنوان "ما و ناسازنمای حقوق بشر معاصر"؛ دکتر رضا نیلی پور عضو پیوسته گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم با عنوان "نگاهی به دو انقلاب معرفت شناختی نیمه دوم قرن بیستم"؛ دکتر امین علیزاده عضو پیوسته گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم با عنوان "نگاهی دیگر به آب و ریشه های بحران آن در ایران"؛ دکتر جواد فیض عضو پیوسته گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم با عنوان "تأمین انرژی الکتریکی از باد"؛ و دکتر سیدمحمدمهدی کیایی عضو پیوسته گروه علوم دامپزشکی فرهنگستان علوم با عنوان "ضرورت توجه جدی به آلاینده های شیمیایی منابع پروتئین حیوانی در غذا" منتشر شده است. همچنین آقای دکتر مگردیچ تومانیان عضو پیوسته گروه علوم پایه فرهنگستان علوم گزارشی از مجمع عمومی آکادمی علوم ارمنستان و فعالیتهای شاخه ریاضی فرهنگستان علوم ارائه کرده است.

در بخش دیگری از شماره هفتم مجله نامه فرهنگستان علوم، مقالاتی از آقایان دکتر فرهنگ رجایی استاد دانشگاه کارلتون با موضوع "بازیگری ایران"؛ دکتر غلامرضا اعوانی عضو پیوسته گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم با موضوع "علم و حکمت"؛ و دکتر علی پایا دانشیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با عنوان "از قرآن چه و چگونه می توان آموخت" منتشر شده است.

در بخش دیگری از این شماره، گزارش مشروح دو نشست علمی و مباحث و نتایج حاصل از آن در گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم یکی با سخنرانی آقای دکتر علی ابراهیم زاده موسوی استاد دانشگاه تهران با موضوع "گوشت شبیه سازی شده حلال است یا حرام؟"؛ و دیگری با سخنرانی آقای دکتر رسول جعفریان عضو پیوسته گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم با عنوان "آسیب شناسی دانش ملل و نحل" به چاپ رسیده است.

مصاحبه آقای حامد زارع با آقای دکتر علی اکبر صالحی عضو وابسته گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم و وزیر پیشین امور خارجه با موضوع "دیپلماسی علمی" و معرفی و بررسی کتاب "راهنمای تدریس بهتر" تألیف خانم دکتر لیلا جهانگیری استاد دانشگاه نیویورک و تام موچیولو، ترجمه آقایان مسعود راجی و دکتر علی معینی استاد دانشگاه تهران، توسط خانم فاطمه ابوحمزه، از دیگر مطالب چاپ شده در شماره اخیر مجله نامه فرهنگستان علوم است.

مجله "نامه فرهنگستان علوم" با مدیرمسئولی آقای دکتر رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم و سردبیری آقای دکتر سیدمصطفی محقق داماد عضو پیوسته فرهنگستان علوم منتشر می شود. 

 

جهت دریافت فایل مجله اینجا کلیک کنید.

 

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمد صال مصلحیان
اعتلای علوم پایه، گامی اساسی در مسیر توسعه
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر مهدی گلشنی
در دنیای علم ما مشق نویس هستیم
IMAGE گفتگوی ایکنا با رضا داوری اردکانی
درد فلسفه مقدم بر علم فلسفه است
IMAGE گفتگوی فرهنگ امروز با دکتر رضا داوری اردکانی
درباره سایه، شعر و سیاست
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمدرضا اسلامی
جهان اول کشوری است که در برابر همه سختی‌ها ایستاده است