طی حکمی از سوی آقای دکتر رضا داوری اردکانی رییس فرهنگستان علوم، آقای دکتر کورش وحدتی به سمت “مدیر روابط بین الملل فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران” منصوب شد. آقای دکتر وحدتی عضو وابسته گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم و استاد رشته علوم باغبانی دانشگاه تهران است.

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمد صال مصلحیان
اعتلای علوم پایه، گامی اساسی در مسیر توسعه
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر مهدی گلشنی
در دنیای علم ما مشق نویس هستیم
IMAGE گفتگوی ایکنا با رضا داوری اردکانی
درد فلسفه مقدم بر علم فلسفه است
IMAGE گفتگوی فرهنگ امروز با دکتر رضا داوری اردکانی
درباره سایه، شعر و سیاست
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمدرضا اسلامی
جهان اول کشوری است که در برابر همه سختی‌ها ایستاده است