با عنایت به توصیه مشورتی شورای گروه علوم پایه فرهنگستان علوم، طی حکمی از سوی آقای دکتر رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم، آقای دکتر یوسف ثبوتی برای یک دوره دو ساله به سمت "رئیس گروه علوم پایه" فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران منصوب شد. رئیس فرهنگستان همچنین از زحمات و تلاشهای مؤثر و ارزشمند آقای دکتر فرید مر در دوران ریاست گروه علوم پایه فرهنگستان تشکر و قدردانی کرد.

آقای دکتر یوسف ثبوتی متولد سال 1311 در زنجان، دارای مدرک دکتری تخصصی نجوم و اختر فیزیک از دانشگاه شیکاگو و بنیانگذار و استاد دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه - زنجان است. دکتر یوسف ثبوتی از اعضای پیوسته اولیه فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران است که پیشتر نیز به مدت شش سال ریاست گروه علوم پایه فرهنگستان را به عهده داشته است. 

 

 

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمد صال مصلحیان
اعتلای علوم پایه، گامی اساسی در مسیر توسعه
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر مهدی گلشنی
در دنیای علم ما مشق نویس هستیم
IMAGE گفتگوی ایکنا با رضا داوری اردکانی
درد فلسفه مقدم بر علم فلسفه است
IMAGE گفتگوی فرهنگ امروز با دکتر رضا داوری اردکانی
درباره سایه، شعر و سیاست
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمدرضا اسلامی
جهان اول کشوری است که در برابر همه سختی‌ها ایستاده است