جایزه نوبل فیزیک در سال ۲۰۲۲ به سه فیزیکدان به نام های Alian Aspect, John Clauser و Anton Zeilinger به دلیل دستاوردهایشان در حوزه علوم و فناوری های کوانتومی رسید. به همین منظور از اقای دکتر امین بابازاده که یکی از دانش آموختگان دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان بودند و هم اکنون نیز پژوهشگر پسادکتری گروه پروفسور Zeilinger در دانشگاه وین هستند توسط اتاق فکر “فناوری های کوانتومی” معاونت پژوهشی فرهنگستان علوم، دعوت گردید تا در خصوص جایزه نوبل فیزیک و تحولات فناوری های کوانتومی به صورت برخط ارائه ای به جهت آشنایی و آگاهی بیشتر جامعه علمی داخل کشور داشته باشند. این سخنرانی از ساعت ۱۲ روز چهارشنبه سی آذرماه آغاز شد و تا ساعت ۱۴ ادامه یافت. در ساعت اول سخنرانی ایشان به سیر تحولات علوم و فناوری های کوانتومی از حدود یک قرن پیش با مقاله و پارادوکس EPR (انیشتین، پودولسکی و روزن) پرداخت و پژوهش ها و آزمایش هایی که سبب اهدا جایزه نویل امسال به سه فیزیکدان کوانتومی شده اند را برشمرد. ایشان محاسبات کوانتومی، ساعت کوانتومی، رمزنگاری کوانتومی، تصویربرداری کوانتومی و سنسورهای کوانتومی را پنج حوزه عمده فناوری های کوانتومی دانست و آخرین تحولات فناورانه آنها و به طور محدودتر موارد تجاری شده را برشمرد. ساعت پایانی سخنرانی نیز به پرسش و پاسخ اختصاص یافت.

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمد صال مصلحیان
اعتلای علوم پایه، گامی اساسی در مسیر توسعه
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر مهدی گلشنی
در دنیای علم ما مشق نویس هستیم
IMAGE گفتگوی ایکنا با رضا داوری اردکانی
درد فلسفه مقدم بر علم فلسفه است
IMAGE گفتگوی فرهنگ امروز با دکتر رضا داوری اردکانی
درباره سایه، شعر و سیاست
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمدرضا اسلامی
جهان اول کشوری است که در برابر همه سختی‌ها ایستاده است