اولین سخنرانیِ عمومیِ اتاق فکر “چالشهای اقتصادی” از سوی مسئول اتاق، آقای دکتر ابوالقاسم مهدوی با عنوان «آموزش عالی، حکمرانی و توسعه‌ اقتصادی» در روز چهارشنبه، 30 آذرماه، برگزار شد. در این نشست، دکتر مهدوی، پس از ذکر مقدمه‌ای درباره‌ تاریخچه‌ نظام آموزش عالی و فلسفه‌ وجودی آن، با مقایسه‌ وضعیت ایران با کشورهای پیشرو به تشریح ناکارآمدی‌های نظام آموزش عالی ایران پرداخت، معایبی نظیر کمّی‌گرایی در تولید مدرک و مقاله، رشد قارچ‌گونه‌ دانشگاه‌ها، بودجه‌ اندک تحقیق و پژوهش، بیکاری تحصیل‌کردگان و ... معضلاتی که عمدتاً ریشه در حکمرانی ناکارآمد در بخش آموزش عالی دارند و باعث شده‌اند تا این بخش نتواند همپای دیگر کشورها به رشد و توسعه‌ اقتصادی در ایران کمک کند. در انتها، استادان حاضر در جلسه و همراهان برخط، در بحثی دوطرفه با سخنران، به ذکر ملاحظات خود درباره‌ مسائل «آموزش عالی و حکمرانی» پرداختند.
گفتنی است این سخنرانی نخستین نشست از مجموعه‌نشست‌هایی بود که از سوی اعضای اتاق فکرِ چالش‌های اقتصادی و کارگروه آن در موضوع «مدیریت اقتصادی و حکمرانی» در هفته‌ها و ماه‌های پیشِ رو برگزار خواهد شد.

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمد صال مصلحیان
اعتلای علوم پایه، گامی اساسی در مسیر توسعه
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر مهدی گلشنی
در دنیای علم ما مشق نویس هستیم
IMAGE گفتگوی ایکنا با رضا داوری اردکانی
درد فلسفه مقدم بر علم فلسفه است
IMAGE گفتگوی فرهنگ امروز با دکتر رضا داوری اردکانی
درباره سایه، شعر و سیاست
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمدرضا اسلامی
جهان اول کشوری است که در برابر همه سختی‌ها ایستاده است