هوالباقی؛

آقای احمد صافی دانشمند دوستدار و غمخوار آموزش و پرورش درگذشت. ايشان همه عمر پرثمر خود را در خدمت صادقانه و شاید غلو نباشد که بگوييم در عشق به پيشه شريف تعليم و تربیت گذراند. خداوند ایشان را رحمت فرمايد. در زمانه ای كه عشق به آموزش و پرورش و امثال اين معانى افسانه شده است درد و دریغ اين فقدان بزرگتر است. اين ضايعه را به بازماندگان اين فقيد گرامی و استادان تعليم و تربیت و به همه معلمان و دانش آموزان و بخصوص به اخوی گراميشان تسليت مى گويم.

رضا داوری اردكانى
۱۶ آذر ۱۴۰۱

 

 

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمد صال مصلحیان
اعتلای علوم پایه، گامی اساسی در مسیر توسعه
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر مهدی گلشنی
در دنیای علم ما مشق نویس هستیم
IMAGE گفتگوی ایکنا با رضا داوری اردکانی
درد فلسفه مقدم بر علم فلسفه است
IMAGE گفتگوی فرهنگ امروز با دکتر رضا داوری اردکانی
درباره سایه، شعر و سیاست
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمدرضا اسلامی
جهان اول کشوری است که در برابر همه سختی‌ها ایستاده است