پانصد و بیست و یکمین جلسه شورای علمی فرهنگستان علوم روز یکشنبه 13 آذر 1401 به ریاست آقای دکتر رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان و با حضور آقایان دکتر رضا فرجی دانا دبیر فرهنگستان، دکتر سیدمصطفی محقق داماد رئیس گروه مطالعات اسلامی، دکتر حسین نمازی رئیس گروه علوم انسانی، دکتر محمدقلی نادعلیان رئیس گروه علوم دامپزشکی، دکتر عباس شریفی تهرانی رئیس گروه علوم کشاورزی، دکتر جعفر توفیقی رئیس گروه علوم مهندسی و دکتر مگردیچ تومانیان عضو پیوسته گروه علوم پایه (به نمایندگی از سوی رئیس گروه علوم پایه) برگزار شد.

در ابتدای جلسه و پس از تلاوت آیاتی از کلام وحی، آقای دکتر داوری اردکانی رئیس فرهنگستان ضمن خوشامدگویی به اعضا، انتخاب دو دانشمند عضو فرهنگستان آقایان دکتر محمود فتوحی فیروزآباد و دکتر محمد صال مصلحیان به عضویت دائم آکادمی TWAS را تبریک گفت و برایشان توفیق بیشتر در راه خدمت به علم و توسعه دانش مسئلت کرد.

در ادامه جلسه پیشنهاد عضویت وابسته 3 تن از همکاران مدعو گروه علوم پایه مطرح شد که پس از معرفی آنان توسط آقای دکتر تومانیان و تبادل نظر با رأی گیری کتبی به تأیید رسید و قرار شد جهت تصویب نهایی به ترتیب آراء، در سه جلسه متوالی آینده مجمع عمومی مطرح شود. در ادامه جلسه پیشنهاد گروه علوم مهندسی مبنی بر عضویت افتخاری یکی از دانشمندان برجسته مهندسی و نیز عضویت وابسته یکی از همکاران مدعو گروه مذکور مطرح شد که پس از معرفی آنان توسط آقای دکتر توفیقی و تبادل نظر با رأی گیری کتبی به تأیید رسید و برای تصویب در دستور کار مجمع عمومی قرار گرفت.

پیشنهاد همکاری مدعو آقایان دکتر امیر دانشگر استاد علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف، دکتر مجید سلیمانی دامنه استاد ریاضی کاربردی دانشگاه تهران و دکتر طاهر قاسمی هنری استاد ریاضی دانشگاه خوارزمی برای یک دوره دو ساله در گروه علوم پایه از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه بود که پس از معرفی آنان و تبادل نظر به تصویب رسید.

در بخش دیگری از جلسه موضوع ارائه گزارش فرهنگستان ها به شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز پیشنهاد ارائه شده توسط سازمان امور اداری و استخدامی درخصوص اساسنامه فرهنگستانها مطرح شد. پس از تبادل نظر قرار شد ضمن تدوین نهایی گزارش مورد نظر شورای عالی، آقای دکتر داوری اردکانی رئیس فرهنگستان با دعوت از رؤسا و دبیران فرهنگستانها جلسه مذاکره ای در این خصوص داشته باشد. همچنین مقرر شد کارگروهی در فرهنگستان علوم با حضور آقایان دکتر عارف، دکتر مخبر دزفولی، دکتر فرجی دانا، دکتر توفیقی و دکتر سمنانیان جهت بررسی و اعلام نظر در خصوص اساسنامه تشکیل شود.

در بخش پایانی جلسه با موافقت رئیس فرهنگستان قرار شد کمیته ای متشکل از اعضای فرهنگستان علوم ایران که عضو TWAS هستند با مسئولیت آقای دکتر علی اکبر موسوی موحدی تشکیل شود و در مورد زمینه های همکاری ایران و فرهنگستان علوم ایران با آکادمی علوم TWAS بحث و تبادل نظر شود.

همچنین آقای دکتر فرجی دانا دبیر فرهنگستان گزارشی از "اولین نشست عصر گفتگو در فرهنگستان علوم" و استقبال خوب اعضای فرهنگستان از نشست مذکور ارائه کرد. قرار شد دومین نشست در روز سه شنبه 29 آذر 1401 از ساعت 13 تا 15 در طبقه سوم ساختمان فرهنگستان تشکیل شود.

 

 

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمد صال مصلحیان
اعتلای علوم پایه، گامی اساسی در مسیر توسعه
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر مهدی گلشنی
در دنیای علم ما مشق نویس هستیم
IMAGE گفتگوی ایکنا با رضا داوری اردکانی
درد فلسفه مقدم بر علم فلسفه است
IMAGE گفتگوی فرهنگ امروز با دکتر رضا داوری اردکانی
درباره سایه، شعر و سیاست
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمدرضا اسلامی
جهان اول کشوری است که در برابر همه سختی‌ها ایستاده است