دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان نخست با نام «مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه» با مجوز وزارت فرهنگ و آموزش عالی در سال 1371 تأسیس شد. هدف آن ایجاد یک محیط آموزشی و پژوهشیِ پویا و زاینده بود، محیطی که در آن آموزشِ علوم پایه در عالی ترین سطح، و پژوهش های بنیادی و کاربردی در آن در مرز یافته ها و نیافته های دانش جهانی باشد..

کتاب "علوم پایه زنجان" داستان بنیانگذاری مرکز و دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان به روایت آقای دکتر یوسف ثبوتی بنیانگذار این دانشگاه است که به کوشش خانم ماندانا فرهادیان فراهم آمده و در سال 1401 توسط نشر نی در 495 صفحه منتشر شده است.

دکتر یوسف ثبوتی عضو پیوسته فرهنگستان علوم، استاد دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه در زنجان و از چهره های ماندگار فیزیک و اخترفیزیک کشور است.

 

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمد صال مصلحیان
اعتلای علوم پایه، گامی اساسی در مسیر توسعه
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر مهدی گلشنی
در دنیای علم ما مشق نویس هستیم
IMAGE گفتگوی ایکنا با رضا داوری اردکانی
درد فلسفه مقدم بر علم فلسفه است
IMAGE گفتگوی فرهنگ امروز با دکتر رضا داوری اردکانی
درباره سایه، شعر و سیاست
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمدرضا اسلامی
جهان اول کشوری است که در برابر همه سختی‌ها ایستاده است