دومین جلسه شورای انتشارات فرهنگستان علوم در تاریخ یکشنبه 22 آبان‌ماه در محل سالن ابوریحان بیرونی فرهگستان با حضور اکثریت اعضاء تشکیل جلسه داد. در این جلسه که به ریاست آقای دکتر علی اکبر صالحی معاون پژوهشی و قائم مقام رئیس و با حضور آقایان دکتر رضا فرجی دانا دبیر فرهنگستان، دکتر سعید سمنانیان مشاور برنامه‌ریزی و نظریه پردازی و دیگر اعضای شورای انتشارات تشکیل شد، بحث و تبادل نظر پیرامون آیین‌نامه انتشارات فرهنگستان علوم در دستور کار جلسه قرار گرفت.

در دومین جلسه شورای انتشارات فرهنگستان علوم سردبیران نشریات فرهنگستان و همچنین نمایندگان گروه‌های علمی فرهنگستان نقطه نظرات خود را پیرامون پیش‌نویس آیین‌نامه انتشارات فرهنگستان علوم مطرح کردند و در نهایت کلیات این پیش‌نویس به تأیید اعضای شورا رسید. 

 

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر سید مصطفی محقق داماد
علم نه مسلمان است و نه کافر!
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمد صال مصلحیان
اعتلای علوم پایه، گامی اساسی در مسیر توسعه
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر مهدی گلشنی
در دنیای علم ما مشق نویس هستیم
IMAGE گفتگوی ایکنا با رضا داوری اردکانی
درد فلسفه مقدم بر علم فلسفه است
IMAGE گفتگوی فرهنگ امروز با دکتر رضا داوری اردکانی
درباره سایه، شعر و سیاست