اولین جلسه شورای کتابخانه فرهنگستان علوم در تاریخ 1401/08/02 با حضور آقایان دکتر علی اکبر صالحی (معاون پژوهشی و رئیس شورا)، دکتر سعید سمنانیان (مدیر برنامه ریزی و نظریه پردازی)، دکتر رضا نیلی پور (نماینده گروه علوم انسانی)، دکتر علی فرازمند (نماینده گروه علوم پایه)، دکتر عبداله آقایی (نماینده گروه علوم مهندسی)، دکتر رسول واعظ ترشیزی (نماینده گروه علوم کشاورزی)، دکتر رضایی شریف آبادی (عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء)، مهندس سیدعلی پزشکی (مدیر امور اداری و تشکیلات)، حامد زارع (مدیر انتشارات و اسناد علمی) و خانم ها مریم ظریفیان (کارشناس مسئول حوزه معاونت پژوهشی) و شیرین امینی (کارشناس مسئول کتابخانه) برگزار شد.

در ابتدای جلسه آقای دکتر صالحی از اهمیت وجود کتابخانه و ضرورت به روز­رسانی ساختار و فعالیت­های آن همگام با تحولات دنیای روز، سخنانی ایراد کرد. در ادامه، اعضای جلسه نظرها و پیشنهادهای خود را در خصوص هدف و رسالت کتابخانه، پیش ­بینی تنوع و گستردگی مخاطبان، بهره گیری از فضای کتابخانه برای تشکیل نشست های علمی، تبدیل بخشی از کتابخانه به مکانی برای به نمایش گذاشتن آثار استادان و اعضاء فرهنگستان و دیجیتال کردن کتابخانه، مطالبی مطرح کردند. همچنین خانم امینی گزارش کوتاهی در خصوص منابع کتابخانه که شامل 16 هزار نسخه کتاب فارسی و 5 هزار نسخه کتاب لاتین است و برای سازماندهی کتابخانه از برنامه فراکاووش استفاده می شود، بیان کرد. در پایان مقرر شد جلسات شورا به صورت مستمر برگزار و مسیر برای پویاتر شدن کتابخانه فرهنگستان علوم، هموارتر شود.

 

 

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر سید مصطفی محقق داماد
علم نه مسلمان است و نه کافر!
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمد صال مصلحیان
اعتلای علوم پایه، گامی اساسی در مسیر توسعه
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر مهدی گلشنی
در دنیای علم ما مشق نویس هستیم
IMAGE گفتگوی ایکنا با رضا داوری اردکانی
درد فلسفه مقدم بر علم فلسفه است
IMAGE گفتگوی فرهنگ امروز با دکتر رضا داوری اردکانی
درباره سایه، شعر و سیاست