نشست دبیرخانه شورای آینده نگری فرهنگستان علوم به ریاست آقای دکتر مضطرزاده دبیر شورای آینده نگری برگزار شد. در ابتدای جلسه آقای دکتر حسینی ‌مقدم گزارشی از چارچوب ‌های مرتبط با بررسی وضعیت علم در ایران، ارائه کرد. ایشان اظهار داشت که در تجارب جهانی نخست تعریف علم تبیین شده و سپس برپایه تبیین به دست داده از علم شاخص‌های مرتبط با سنجش آن ارائه شده است. دکتر حسینی مقدم در بررسی تجارب جهانی اشاره کرد که وجه اشتراک این تعاریف توجه به زنجیره ارزش در علم است؛ به عبارت روشن تر علم‌ ورزی در چرخه‌ ای از تعامل با سایر دروندادها و بروندادها معنا پیدا می‌ کند. در این چرخه دانشمندان و متخصصان در تعامل با سایر ذی‌ نفعان مستقیم و غیرمستقیم نهاد علم از جمله بخش‌ های دولتی و غیردولتی، نمایندگان جامعه، صنعت و کسب و کار خدمات علمی را عرضه می­ کنند.

در این بررسی به تجارب سازمان‌های مرجع بین‌ المللی از قبیل سازمان همکاری و توسعه و اقتصادی، یونسکو، بهداشت جهانی و بانک بین‌المللی توسعه در تدوین و ارائه شاخص‌ های بازنمایی وضعیت علمی اشاره شد. در این جلسه اشاره شد که انواع متفاوتی از شاخص‌ های بین‌المللی برای سنجش وضعیت علم ارائه شده است. برخی از این شاخص‌ ها جهان‌ شمول بوده و برخی ریشه در اقتضائات سرزمینی هر جامعه دارد. در این به تجارب سایر کشورها در راه‌ اندازی مراکز ملی دیده‌ بانی علم اشاره شد. همچنین بیان شد تا کنون راهنماهای بین‌المللی از قبیل فراسکاتی، اسلو، لیما، لسبو و سنتیاگو برای تبیین استانداردهای بین‌المللی بررسی وضعیت علمی ارائه کرده ­اند.

از این رو، بررسی چگونگی وضعیت علم در ایران باید در چارچوب شبکه‌ ای از ساختارها و کارگزاران تأثیرگذار بر این فرایند دیده و فهمیده شود. در این شبکه فعالیت‌ های اصلی علم مشتمل بر: یادگیری-یاددهی، پژوهش، تأمین منابع مالی، مشارکت اجتماعی و تجاری سازی خدمات علم جزو فعالیت‌ های اصلی محسوب می‌ شوند. در این شبکه طیفی از نقش‌ آفرینان حضور دارند شامل: دانشجویان، دانش‌آموختگان، دولت‌ ها، پژوهشگران، صنعت‌ کاران و اجتماعاتی که در یک جامعه حضور دارند. در این شبکه یکی از ارزش‌ های محوری آن است که نهاد علم به مثابه وجدان جامعه عمل ‌کند و در مسیر بهبود بخشیدن به جامعه نقادی‌ های مستمر دارد.

در ادامه جلسه به بحث و تبادل نظر درباره دستور جلسه سوم شورای آینده‌نگری و روند ادامه فعالیت‌ها پرداخته شد.

در این نشست آقایان دکتر مکنون، دکتر بهرامی، دکتر کاظم‌پور، دکتر کرد، دکتر حسینی‌مقدم، دکتر علیدوستی، امیدیان و خانم‌ها بابایی نصیر، فتحی و عرب‌یزدی حضور داشتند.

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمد صال مصلحیان
اعتلای علوم پایه، گامی اساسی در مسیر توسعه
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر مهدی گلشنی
در دنیای علم ما مشق نویس هستیم
IMAGE گفتگوی ایکنا با رضا داوری اردکانی
درد فلسفه مقدم بر علم فلسفه است
IMAGE گفتگوی فرهنگ امروز با دکتر رضا داوری اردکانی
درباره سایه، شعر و سیاست
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمدرضا اسلامی
جهان اول کشوری است که در برابر همه سختی‌ها ایستاده است

جدید ترین تصاویر

شورای علمی
14
03
دکتر عطاالله ندیری پژوهشگر جوان برجسته شاخه زمین شناسی