روز پنجشنبه 24 شهریور 1401، یکصد و سی و یکمین نشست مجمع عمومی فرهنگستان علوم به ریاست آقای دکتر رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان و با حضور 43 عضو پیوسته از مجموع 55 عضو پیوسته فرهنگستان علوم برگزار شد. در ابتدای جلسه و پس از تلاوت آیاتی از کلام وحی توسط آقای دکتر سیدمصطفی محقق داماد عضو پیوسته و رئیس گروه علوم اسلامی فرهنگستان، صورت جلسه قبلی مجمع به تصویب رسید. در ادامه آقای دکتر عباس شاکری عضو پیوسته گروه علوم انسانی فرهنگستان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی سخنانی با عنوان «ملاحظاتی درباره روش شناسی در اقتصاد ایران» ایراد کرد. آقای دکتر جواد فیض عضو پیوسته گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم و استاد مهندسی برق دانشگاه تهران دیگر سخنران نشست یکصد و سی و یکم مجمع عمومی بود که سخنانی با عنوان «تولید انرژی الکتریکی از باد» ایراد کرد.

در بخش دیگری از نشست مجمع عمومی، موضوع انتخاب برگزیدگان سال های 1398، 1399، 1400 و 1401 فرهنگستان علوم برای دریافت نشان درجه یک دانش مطرح شد. در این خصوص آقای دکتر رضا فرجی دانا دبیر فرهنگستان توضیحاتی در مورد تاریخچه انتخاب برگزیدگان فرهنگستان ها برای دریافت نشان درجه یک دولتی ارائه کرد و اظهار داشت که دولت موافقت کرده است که به برگزیدگان فرهنگستان علوم نشان درجه یک دانش اعطا کند و این مراسم از سال 1379 تا 1390 برگزار شده و منتخبان فرهنگستان ها نشانشان را دریافت کرده اند اما از سال 1391 تاکنون این مراسم برگزار نشده است که فرهنگستان علوم مشغول رایزنی است که این مراسم با حضور رئیس جمهور محترم برگزار شود. دبیر فرهنگستان در ادامه توضیحاتی درخصوص روند انتخاب برگزیدگان فرهنگستان بر اساس آیین نامه مصوب ارائه کرد. پس از توضیحات ایشان، فرد پیشنهادشده در هر سال توسط رئیس گروه علمی معرفی شد و در نهایت با رأی گیری کتبی، آقای دکتر مرتضی خوشخوی عضو پیوسته گروه علوم کشاورزی فرهنگستان به عنوان برگزیده سال 1398 فرهنگستان؛ آقای دکتر سیدحسین صفایی عضو پیوسته گروه علوم انسانی فرهنگستان به عنوان برگزیده سال 1399 فرهنگستان، آقای دکتر غلامرضا اعوانی عضو پیوسته گروه علوم اسلامی به عنوان برگزیده سال 1400 فرهنگستان و آقای دکتر محمدرضا اسلامی عضو پیوسته گروه علوم مهندسی فرهنگستان به عنوان برگزیده سال 1401 فرهنگستان علوم برای دریافت نشان درجه یک دانش انتخاب شدند.

 

گالری تصاویر

 

 

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر مهدی گلشنی
در دنیای علم ما مشق نویس هستیم
IMAGE گفتگوی ایکنا با رضا داوری اردکانی
نیازمند درد فلسفه ایم نه علم فلسفه
IMAGE گفتگوی فرهنگ امروز با دکتر رضا داوری اردکانی
درباره سایه، شعر و سیاست
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمدرضا اسلامی
جهان اول کشوری است که در برابر همه سختی‌ها ایستاده است
IMAGE گفتگوی فرهیختگان با رضا داوری اردکانی
جهان جدید را خرد تاریخی راه برده است

جدید ترین تصاویر

دکتر رسول جعفریان
دیدار جمعی از اهالی فرهنگ و هنر با رئیس فرهنگستان علوم_3
دیدار رئیس آکادمی علوم لهستان با رئیس فرهنگستان علوم_1
11