در نشست سالانه سرآمدان علمی ایران که در شهریورماه 1401 برگزار شد آقای دکتر محمدمهدی شیخ جباری عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد فیزیک پژوهشگاه دانشهای بنیادی در میان 10 سرآمد علمی کشور در کل دوره های برگزاری این نشست قرار گرفت. تاکنون 7 دوره انتخاب و معرفی سرآمدان علمی کشور برگزار شده و در این دوره ها 306 سرآمد علمی از 81 مؤسسه علمی کشور انتخاب و معرفی شده اند که از این میان 281 تن از آقایان و 25 تن از بانوان هستند.

علاوه بر آقای دکتر محمدمهدی شیخ جباری، آقایان دکتر علی اسفندیار از دانشگاه صنعتی شریف، دکتر علی مرسلی از دانشگاه تربیت مدرس، دکتر مهدی نیک عمل از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دکتر امید اخوان از دانشگاه صنعتی شریف، دکتر میرفضل الله موسوی از دانشگاه تربیت مدرس، دکتر رضا عسگری از پژوهشگاه دانشهای بنیادی، دکتر محسن عادلی از دانشگاه لرستان، دکتر سیدحامد ابوطالبی از پژوهشگاه دانشهای بنیادی و دکتر مهدی کارگریان از دانشگاه صنعتی شریف از دیگر سرامدان علمی کشور در کل دوره ها بوده اند.

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمد صال مصلحیان
اعتلای علوم پایه، گامی اساسی در مسیر توسعه
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر مهدی گلشنی
در دنیای علم ما مشق نویس هستیم
IMAGE گفتگوی ایکنا با رضا داوری اردکانی
درد فلسفه مقدم بر علم فلسفه است
IMAGE گفتگوی فرهنگ امروز با دکتر رضا داوری اردکانی
درباره سایه، شعر و سیاست
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمدرضا اسلامی
جهان اول کشوری است که در برابر همه سختی‌ها ایستاده است

جدید ترین تصاویر

07
آقای دکتر رضا داوری اردکانی
08
05