کتاب «تبدیلات توپولوژیکی برای تحلیل مؤثر سازه ها» تألیف آقای دکتر علی کاوه عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد ممتاز دانشگاه علم و صنعت ایران توسط انتشارات اشپرینگر منتشر شد.  مولف این کتاب تعداد قابل توجهی مقاله و کتاب در رابطه با تبدیلات توپولوژیکی ارائه کرده است که در طی آنها روش ها و الگوریتم های مؤثری گسترش یافته اند.

در این کتاب یک چار چوب جدید برای گسترش روش ها ارائه شده است و مفاهیم قبلی بصورت مؤثرتر و جذاب تر در اختیار پژوهشگران قرار گرفته است. امید است چار چوب فکری جدید منشاء گسترش بسیاری از روش ها و الگوریتم ها باشد و مؤثر واقع شود.

آقای دکتر علی کاوه دکترای تخصصی مهندسی سازه را در سال 1353 از دانشگاه لندن کسب کرده است. وی همچنین در سال 1372 به اخذ دکتری مهندسی تکنیک از دانشگاه وین اتریش نائل شده است. پروفسور علی کاوه از چهره های ماندگار کشور در حوزه مهندسی عمران و سازه، عضو پیوسته گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم (از اعضای پیوسته اولیه فرهنگستان علوم)، استاد نمونه کشور و استاد ممتاز دانشگاه علم و صنعت ایران است. 

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمد صال مصلحیان
اعتلای علوم پایه، گامی اساسی در مسیر توسعه
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر مهدی گلشنی
در دنیای علم ما مشق نویس هستیم
IMAGE گفتگوی ایکنا با رضا داوری اردکانی
درد فلسفه مقدم بر علم فلسفه است
IMAGE گفتگوی فرهنگ امروز با دکتر رضا داوری اردکانی
درباره سایه، شعر و سیاست
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمدرضا اسلامی
جهان اول کشوری است که در برابر همه سختی‌ها ایستاده است