آقای دکتر علی اکبر صالحی معاون پژوهشی و قائم مقام رئیس فرهنگستان علوم ایران، رئیس کارگروه علمی جایزه مصطفی(ص) شد.

آقای مهندس مهدی صفاری نیا دبیر شورای سیاستگذاری جایزه مصطفی(ص)، آقای دکتر علی اکبر صالحی، را به عنوان رئیس کارگروه علمی جایزه مصطفی (ص) منصوب کرد.

دکتر صالحی پیش از این نیز با بنیاد مصطفی همراهی دیرینه‌ای را در حوزه‌های علمی و بین‌الملل، در جایگاه‌های مختلف داشته‌اند که موجب زمینه‌های گسترش همکاری‌ها و اثرگذاری‌های فرا-منطقه‌ای و جهانی این حرکت علمی-فرهنگی بوده است.

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر سید مصطفی محقق داماد
علم نه مسلمان است و نه کافر!
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمد صال مصلحیان
اعتلای علوم پایه، گامی اساسی در مسیر توسعه
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر مهدی گلشنی
در دنیای علم ما مشق نویس هستیم
IMAGE گفتگوی ایکنا با رضا داوری اردکانی
درد فلسفه مقدم بر علم فلسفه است
IMAGE گفتگوی فرهنگ امروز با دکتر رضا داوری اردکانی
درباره سایه، شعر و سیاست