• نوروز ۱۴۰۲ مبارک
  • حلول ماه مبارک رمضان را تبریک عرض می کنیم

 

کتاب «فیزیک در ایران: گذشته و حال» در دو مجلد
تألیف دکتر محمد اخوان
ناشر: مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف ‌با تایید و اجازه فرهنگستان علوم
چاپ اول: 1400 به‌مناسبت گرامیداشت سال جهانی علوم پایه برای توسعه پایدار (۲۰۲۲)

هدف از نگارش کتاب «فیزیک در ایران: گذشته و حال»، پژوهش در دانش فیزیک در ایران است یعنی یافتن همه نشانه‌هایی که جای پای فرهنگ گذشتۀ سرزمین ایران را در زمینۀ دانش فیزیک تا زمان کنونی نشان دهند و سیر تحول این علم را در ایران آشکار کنند. آقای دکتر محمد اخوان استاد فیزیک دانشگاه صنعتی شریف و عضو شاخه فیزیک گروه علوم پایه فرهنگستان علوم مؤلف این اثر است.
کتاب «فیزیک در ایران؛ گذشته و حال» در 2 جلد و 4 فصل و دوره زمانی به زیور طبع آراسته شده است. در ابتدای کتاب نیز چکیده و پیشگفتار مؤلف آمده است. فصول کتاب به ترتیب دوره‌های زمانی ذیل بررسی شده‌اند:
- فصل 1: از دورۀ ایران باستان تا تأسیس مدرسۀ دارالفنون در سال 1230
- فصل 2: از تأسیس مدرسۀ دارالفنون تا تأسیس دانشگاه تهران در سال 1313
- فصل 3: از تأسیس دانشگاه تهران تا رخداد انقلاب در سال 1357
- فصل 4: از رخداد انقلاب تا زمان حال

همچنین فهرست کتابهای فیزیک و شاخه‌های آن تألیف نویسندگان ایرانی از گذشته تا زمان حال، در پیوست جداگانه‌ای آورده شده‌اند. فصلهای 1 و 2 کتاب، مربوط به ایران باستان تا پایان دورۀ قاجار، در جلد 1 و فصلهای 3 و 4 کتاب، مربوط به پایان دورۀ قاجار تا زمان حال به همراه پیوست فهرست کتابها، در جلد 2 آورده شده‌اند.

بیشتر کار پژوهشی منتج به این اثر، در لوای طرحی پژوهشی در شاخۀ فیزیک گروه علوم پایۀ فرهنگستان علوم انجام شده است.

 

 

 

 

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمد صال مصلحیان
اعتلای علوم پایه، گامی اساسی در مسیر توسعه
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر مهدی گلشنی
در دنیای علم ما مشق نویس هستیم
IMAGE گفتگوی ایکنا با رضا داوری اردکانی
درد فلسفه مقدم بر علم فلسفه است
IMAGE گفتگوی فرهنگ امروز با دکتر رضا داوری اردکانی
درباره سایه، شعر و سیاست
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمدرضا اسلامی
جهان اول کشوری است که در برابر همه سختی‌ها ایستاده است