گزارش فعالیت های بیست و پنج ساله گروه علوم پایه فرهنگستان علوم منتشر شد. در این گزارش 190 صفحه ای که به بیان کلیه فعالیت های گروه علوم پایه می پردازد، ابتدا پیشگفتاری به قلم آقای دکتر مهدی زارع عضو وابسته و رئیس شاخه زمین شناسی فرهنگستان علوم آمده است. در این پیشگفتار ایشان با بیان یک مقدمه تاریخی به وضع علم در ایران می پردازد و چالش های توسعه علمی در ایران را مطرح می کند و پس از آن درباره نقش فرهنگستان علوم در ترویج علم و نقش راهبردی فرهنگستان در برنامه های راهبردی دولت تحلیلی ارائه می کند.

در ادامه این گزارش مطلب کوتاهی از آقای دکتر یوسف ثبوتی عضو پیوسته گروه علوم پایه فرهنگستان علوم که چند دوره ریاست این گروه را هم به عهده داشته اند آمده است که در این مطلب استاد ثبوتی ضمن اشاره به فعالیت های این گروه از سال 1370، از همه استادان رشته های مختلف گروه تشکر می کنند.

این گزارش علاوه بر معرفی استادان عضو گروه علوم پایه فرهنگستان از ابتدا تاکنون، به سمینارها و طرح های انجام شده  در گروه می پردازد. فعالیت های تخصصی شاخه های تخصصی گروه، بیانیه ها و اعلام نظرها و پیشنهادهای مطرح شده توسط گروه، انتخاب نخبگان جوان گروه علوم پایه و چشم انداز آتی گروه و گزارشی از فعالیت های علمی و پژوهشی استادان عضو گروه علوم پایه فرهنگستان علوم از دیگر مطالبی است که در این گزارش 25 ساله آمده است.

 

روابط عمومی فرهنگستان علوم

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر سید مصطفی محقق داماد
علم نه مسلمان است و نه کافر!
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمد صال مصلحیان
اعتلای علوم پایه، گامی اساسی در مسیر توسعه
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر مهدی گلشنی
در دنیای علم ما مشق نویس هستیم
IMAGE گفتگوی ایکنا با رضا داوری اردکانی
درد فلسفه مقدم بر علم فلسفه است
IMAGE گفتگوی فرهنگ امروز با دکتر رضا داوری اردکانی
درباره سایه، شعر و سیاست