برای تشریک مساعی با انجمن های علمی در راستای توان افزایی زنان که جزو اولویت های محورها و اهداف شورای زنان در علم و فناوری فرهنگستان علوم است، جلسه ای با حضور خانم دکتر طاهره کاغذچی رئیس کارگروه جایگاه زنان در علوم مهندسی فرهنگستان علوم و نمایندگانی از شورای زنان در علم و فناوری فرهنگستان علوم خانم ها دکتر روشنفکر دبیر کارگروه مطالعات زنان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، دکتر رهایی دبیر کارگروه اشتغال و کارآفرینی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و دکتر بشارتی راد  معاون پژوهشی مرکز توسعه نوآوری های انرژی  و آقای دکتر جلالی دبیر کمسیون انجمن های علمی در تاریخ 16/04/1399 در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.

با عنایت به ضرورت توجه به نقش انجمن های علمی در افزایش مشارکت و ارتقاء جایگاه زنان در عرصه علم و فناوری، در خصوص بررسی و تدوین راهکارهایی برای افزایش نقش زنان در انجمن های علمی برای بهره برداری از کارکرد این انجمن ها در راستای افزایش مشارکت و ارتقای زنان در حوزه علم و فناوری بحث و تبادل نظر شد و مقرر شد همکاری کمیسیون با شورای زنان در علم و فناوری فرهنگستان در راستای فرهنگ سازی، مطالعه و آسیب شناسی وضع موجود انجمن ها و ارائه راهکار، بازبینی آیین نامه ارتباط نهادین انجمن های علمی با قوه اجرایی در حوزه زنان، بازبینی در امتیاز و رتبه بندی انجمن های علمی در راستای مشارکت بیشتر زنان در ترکیب هیات مدیره، تقویت شاخه دانشجویی و تشکیل  شاخه زنان در انجمن ها و پروژه های مطالعاتی در خصوص زنان در دستور کار قرار گیرد.

 

روابط عمومی فرهنگستان علوم

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمد صال مصلحیان
اعتلای علوم پایه، گامی اساسی در مسیر توسعه
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر مهدی گلشنی
در دنیای علم ما مشق نویس هستیم
IMAGE گفتگوی ایکنا با رضا داوری اردکانی
درد فلسفه مقدم بر علم فلسفه است
IMAGE گفتگوی فرهنگ امروز با دکتر رضا داوری اردکانی
درباره سایه، شعر و سیاست
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمدرضا اسلامی
جهان اول کشوری است که در برابر همه سختی‌ها ایستاده است