شماره جدید مجله پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ویژه بهار 1399، به همت گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم منتشر شد. در این شماره 8 مقاله از استادان و صاحبنظران رشته های مختلف کشاورزی و منابع طبیعی به چاپ رسیده و در پایان بیانیه های صادرشده از سوی گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم، حاصل همایش های برگزار شده توسط گروه مزبور، منتشر شده است. چکیده مقالات به زبان انگیسی، راهنمای نویسندگان و کوتاهه ها برای نمایه از دیگر مطالبی است که در مجله آمده است.

عناوین مقالات و بیانیه های منتشر شده در این شماره بدین شرح است:

- آینده پژوهشی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در افق 1404 (دکتر نیکروز باقری، دکتر محسن کشاورز ترک، دکتر فریبرز عباسی، دکتر نادر عباسی و مرضیه بردبار؛ نویسندگان اول و سوم و چهارم: اعضای هیئت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، نویسنده دوم: دانش آموخته دکتری آینده پژوهی دانشگاه تهران و نویسنده پنجم: کارشناس آموزش سازمان تعاون روستایی استان فارس)

- مروری بر توسعه پایدار بخش کشاورزی ایران و جهان (دکتر کورش وحدتی استاد دانشگاه تهران و همکار مدعو گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم و دکتر سعادت ساریخانی استادیار دانشگاه تهران)

- تعیین چهارچوب مفهومی ریسک گرد و غبار بر مبنای سنجش تاب آوری (بررسی موردی: جنوب غرب کشور) (مهسا عبدالشاه نژاد، دکتر حسن خسروی، دکتر علی اکبر نظری سامانی، دکتر غلامرضا زهتابیان و دکتر امیر علم بیگی؛ به ترتیب: دانشجوی دکتری، دانشیاران، استاد و استادیار دانشکاه تهران، نفر سوم: همکار مدعو گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم)

- ارزیابی کیفی مجله های علمی رشته زراعت و اصلاح نباتات ایران (دکتر منصور امیدی، دکتر سیدعلی پیغمبری، دکتر عبدالمجید رضایی، دکتر علیرضا کوچکی، دکتر داریوش مطاهری، دکتر مصطفی ولی زاده و دکتر بهمن یزدی صمدی؛ اعضای شاخه زراعت و اصلاح نباتات گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم، به ترتیب: استادان دانشگاه های تهران، صنعتی اصفهان، فردوسی مشهد، تهران، تبریز و تهران)

- ارزیابی کیفی مجله های علوم خاک در ایران (دکتر غلامحسین حق نیا، دکتر علی ابطحی، دکتر حمید سیادت، دکتر فرهاد خرمالی و دکتر محمدرضا مصدفی؛ اعضای شاخه علوم خاک گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم، به ترتیب: استادان دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه شیراز، مؤسسه تحقیقات آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبعی گرگان و دانشگاه صنعتی اصفهان)

- ارزیابی راهبردهای تولید و صادرات پسته استان کرمان با بهره گیری از روش سلسله مراتبی فازی و الکتره 3 (دکتر منصور زیبایی، احسان حشمتی رفسنجانی و دکتر آذر شیخ زین الدین؛ به ترتیب: استاد، کارشناس ارشد و استادیار دانشگاه شیراز)

- ردیابی زودهنگام تهاجم قارچ های بیمارگر گیاهی در زیست بوم های طبیعی بر اساس اثر پایگاهی با تأکید بر گونه های Phytophthora (دکتر رضا مستوفی زاده قلمفرسا و فاطمه سلمانی نژاد؛ به ترتیب: استاد و دانشجوی دکتر دانشگاه شیراز)

- کشاورزی بوم شناختی و امنیت غذایی (دکتر عبدالمجید مهدوی دامغانی دانشبار دانشگاه شهیدبهشتی و همکار مدعو گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم)

بیانیه های منتشرشده از همایش های برگزار شده توسط گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم عبارتند از:

- زهرابه های قارچی: اهمیت و نقش آنها در بهداشت عمومی و اقتصاد کشاورزی (دکتر مهدی رزاقی ابیانه استاد انستیتو پاستور ایران)

- تولید و فراوری گیاهان دارویی و تنگناهای آن (دکتر مجید عزیزی استاد دانشگاه فردوسی مشهد و همکار مدعو گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم)

 

جهت مشاهده مقالات اینجا کلیک نمایید.

 

روابط عمومی فرهنگستان علوم

 

 

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمد صال مصلحیان
اعتلای علوم پایه، گامی اساسی در مسیر توسعه
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر مهدی گلشنی
در دنیای علم ما مشق نویس هستیم
IMAGE گفتگوی ایکنا با رضا داوری اردکانی
درد فلسفه مقدم بر علم فلسفه است
IMAGE گفتگوی فرهنگ امروز با دکتر رضا داوری اردکانی
درباره سایه، شعر و سیاست
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمدرضا اسلامی
جهان اول کشوری است که در برابر همه سختی‌ها ایستاده است