دومین شماره مجله توسعه علوم انسانی (ویژه بهار و تابستان 1398) به همت گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم منتشر شد. در یادداشتی که به عنوان پیشگفتار شماره دوم نشریه به قلم آقای دکتر سیدمهدی الوانی مدیرمسئول و سردبیر نشریه توسعه علوم انسانی به چاپ رسیده، آمده است که نشریه توسعه علوم انسانی فرصتی فراهم آورده تا سرآمدان رشته های علوم انسانی که در فرهنگستان علوم گرد هم آمده اند، دیدگاه های خود را در این جریده بازتاب دهند. آقای دکتر الوانی در ادامه اظهار امیدواری می کند که در تضارب آراء و تعاطی اندیشه های این بزرگان، باشد که به آن معرفت کلی و دانش یکپارچه علوم انسانی نزدیک و نزدیک تر شویم.

در شماره دوم مجله توسعه علوم انسانی که به صورت دوفصلنامه منتشر می شود 6 مقاله از استادان و صاحبنظران رشته های مختلف به چاپ رسیده است که عناوین مقالات بدین شرح است:

- تحلیل فقهی مالکیت ادبی و هنری (آیت الله دکتر سیدمصطفی محقق داماد، عضو پیوسته و رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم، استاد حقوق دانشگاه شهیدبهشتی)

- غفلت از چالش های نظری دو نحله فکری اقتصاد فضا و اقتصاد متعارف در سیاست های توسعه منطقه ای ایران (دکتر علی اصغر بانویی و دکتر پریسا مهارجی اعضای هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، پگاه خالقی دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران، سید محمد امین حسینی دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی)

- توسعه رویکرد پویایی سیستم؛ ابزاری برای تعیین عوامل مؤثر در مدل نام آوری کارفرما (دکتر سولماز فرج زاده، دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی-واحد قزوین)

- حکمرانی همکارانه؛ رویکردی نو در مدیریت ارزش عمومی (دکتر رضا واعظی استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر فاطمه قیطرانی دانشجوی دکتری مدیریت دولتی-رفتار سازمانی دانشگاه علامه طباطبایی)

- در جستجوی الگوی انطباقی برنامه ریزی استوار منابع انسانی در سازمان های پژوهش محور (دکتر عباس عباسپور استاد دانشگاه علامه طباطبایی و سید محمدصادق سیدخاموشی دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی)

- بررسی تأثیر سلبی تکنولوژی بر خلاقیت انسان (بهزاد بخشی پور، دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه دانشگاه اصفهان)

در بخش دیگری از مجله با عنوان مرور و نقد کتاب، کتاب جغرافیای گردشگری ایران (تألیف محمود ضیایی و علی دلشاد، از انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی) توسط آقای دکتر محمدتقی رهنمایی عضو هیئت علمی گروه جغرافیای دانشگاه تهران معرفی و نقد شده است.

در بخش پایانی مجله نیز چکیده مقالات به زبان اگلیسی آمده است.

 

نسخه pdf مجله

 

روابط عمومی فرهنگستان علوم

 

Air Jordan VI High

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر سید مصطفی محقق داماد
علم نه مسلمان است و نه کافر!
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمد صال مصلحیان
اعتلای علوم پایه، گامی اساسی در مسیر توسعه
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر مهدی گلشنی
در دنیای علم ما مشق نویس هستیم
IMAGE گفتگوی ایکنا با رضا داوری اردکانی
درد فلسفه مقدم بر علم فلسفه است
IMAGE گفتگوی فرهنگ امروز با دکتر رضا داوری اردکانی
درباره سایه، شعر و سیاست