به همت دفتر امور زنان در علوم مهندسی فرهنگستان علوم دومین نشست "شورای زنان در علم و فناوری" روز پنجشنبه 7 آذر ماه 1398 در اتاق شورای فرهنگستان علوم برگزار شد. در این نشست که با حضور معاون بررسی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و تعدادی از مشاوران وزرا و روسای دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در امور زنان و اعضای کارگروه جایگاه زنان در علوم مهندسی فرهنگستان علوم برگزار شد، در خصوص تقویت نقش و جایگاه مشاوران زنان در دانشگاه ها، سازمان های دولتی و وزارتخانه ها (شبکه سازی، پایگاه اطلاعاتی، معاونان زن، بخش خصوصی و نهاد مدنی و ... ) بحث و تبادل نظر شد و پس از ارائه پیشنهادها و نظرهای اعضا مقرر شد در راستای همگرایی و هماهنگی در برنامه های مرتبط با حوزه زنان و خانواده در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، شرح وظایف و شاخص های انتخاب مشاوران روسای دانشگاه ها و مراکز پژوهشی با همکاری اعضای شورا تهیه و تدوین شود و از طرف فرهنگستان، جهت تصویب به معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ارسال شود.

 

روابط عمومی فرهنگستان علوم

Saldos - Entrega gratuita

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر سید مصطفی محقق داماد
علم نه مسلمان است و نه کافر!
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمد صال مصلحیان
اعتلای علوم پایه، گامی اساسی در مسیر توسعه
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر مهدی گلشنی
در دنیای علم ما مشق نویس هستیم
IMAGE گفتگوی ایکنا با رضا داوری اردکانی
درد فلسفه مقدم بر علم فلسفه است
IMAGE گفتگوی فرهنگ امروز با دکتر رضا داوری اردکانی
درباره سایه، شعر و سیاست