چهارصد و نودمین جلسه شورای علمی فرهنگستان علوم روز یکشنبه 5 خرداد 1398 به ریاست آقای دکتر رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان و با حضور آقایان دکتر حسین نمازی دبیر، دکتر سیدمصطفی محقق داماد رئیس گروه مطالعات اسلامی، دکتر یوسف ثبوتی رئیس گروه علوم پایه، دکتر عباس شریفی تهرانی رئیس گروه علوم کشاورزی، دکتر سعید سهراب پور رئیس گروه علوم مهندسی، دکتر محمدقلی نادعلیان رئیس گروه علوم دامپزشکی و دکتر محمد شاهدی برگزار شد. در ابتدای جلسه درخصوص وضع بودجه کشور و بخصوص تخصیص بودجه به فرهنگستان ها بحث و تبادل نظر شد و تصمیماتی مبنی بر صرفه جویی، کاهش جلسات گروه ها و شاخه ها و سمینارها و کاهش هزینه ها اتخاذ شد. در ادامه منتخبان گروه علوم پایه فرهنگستان برای دریافت جایزه ابوریحان، ویژه پژوهشگران برجسته رشته­ های علوم پایه معرفی شدند و به تأیید رسیدند.  موافقت با همکاری مدعو آقای دکتر مسعود تجریشی برای یک دوره دو ساله در شاخه مهندسی محیط­ زیست و انرژی گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم، موافقت با تمدید همکاری مدعو آقای دکتر محمود نیلی احمدآبادی برای یک دوره دو ساله دیگر در شاخه مهندسی مواد و معدن، موافقت با تمدید همکاری مدعو آقای دکتر محمدرضا اکبری جوکار برای یک دوره دو ساله دیگر در شاخه مهندسی صنایع گروه علوم مهندسی و موافقت با تمدید همکاری مدعو آقایان دکتر فرهاد خرمالی، دکتر آرش ملکیان و دکتر عبدالمجید مهدوی دامغانی برای یک دوره دو ساله دیگر به ترتیب در شاخه خاک شناسی، شاخه مرتع و آبخیزداری و شاخه زراعت و اصلاح نباتات گروه علوم کشاورزی از تصمیمات جلسه شورای علمی چهارصد و نودم بود. همچنین در این جلسه نامزدهای پیشنهادی فرهنگستان علوم برای عضویت در کیته های «پایداری»، «آموزش علوم» و «share» آاسا انتخاب شدند.

 

گالری تصاویر 

 

روابط عمومی فرهنگستان علوم

 

Womens Bandeau

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمد صال مصلحیان
اعتلای علوم پایه، گامی اساسی در مسیر توسعه
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر مهدی گلشنی
در دنیای علم ما مشق نویس هستیم
IMAGE گفتگوی ایکنا با رضا داوری اردکانی
درد فلسفه مقدم بر علم فلسفه است
IMAGE گفتگوی فرهنگ امروز با دکتر رضا داوری اردکانی
درباره سایه، شعر و سیاست
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمدرضا اسلامی
جهان اول کشوری است که در برابر همه سختی‌ها ایستاده است