فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با استناد به مفاد اساسنامه اش و احساس وظیفه در کمک و همراهی با نظام اجرائی کشور؛ از دی ماه سال گذشته کارگروهی را به منظور تدوین سیاستهای پیشنهادی در حوزه علم و فناوری در برنامه هفتم توسعه تشکیل داد و با تکیه بر ظرفیت گرانسنگ نیروی انسانی خود و دیگر فرهیختگان جامعه علمی کشور و با صرف بیش از 700 نفر ساعت وقت، مبادرت به امر تدوین دیدگاههای فرهنگستان در بخش علم و فناوری و در سه بخش "آموزش و فرهنگ عمومی"، "آموزش و پرورش" و "آموزش عالی" کرد. جمع بندی فعالیت کارگروه به نظر گروه های علمی و شورای علمی فرهنگستان رسید و نظر نهایی فرهنگستان، در قالب یک نسخه گزارش مدیریتی جمع بندی و از سوی رئیس فرهنگستان علوم به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور منعکس شد. 

در این گزارش تأکید شده است که:

  • ایجاد تحول در جامعه جز از مسیر تحول در نظام علمی کشور متصور نیست. در همین رابطه عرصه آموزش، نخستین مداخله‌ فراگیر و سازمان یافته‌ اجتماعی برای خلق ارزش و سرمایه‌ انسانی محسوب می‌شود. به طوری که ارتقاء کیفی نظام آموزش و پرورش بستر رشد و اعتلای آموزش عالی را نیز فراهم خواهد آورد.
  • هدف گذاری این گزارش منحصرا بخش آموزش، پژوهش و علم و فناوری است که از طریق مطالعه اسناد بالادستی؛ آسیب شناسی برنامه های توسعه گذشته؛ بررسی چالش ها و میزان موفقیت برنامه ششم توسعه، به طرح دیدگاهها و نظرات خود پرداخته است.
  • در فرایند تدوین این گزارش که از دی ماه سال پیش آغاز شد چهار کمیته موضوعی و سیاستی به صورت جداگانه تشکیل و با صرف قریب به 700 نفر ساعت و بهره گیری از بیش از 45 نفر از صاحب نظرانِ گروههای شش گانه علمی فرهنگستان و نیز از همراهی اتاق های فکر و دیگر اندیشمندان دانشگاهها و مراکز پژوهشی؛ به ترتیب به بررسی اسناد بالادستی، آسیب شناسی برنامه های گذشته و نهایتا طرح دیدگاهها و نظرات خود پرداخته شده است.
  • اسناد بالادستی که در جریان تهیه گزارش مورد توجه بوده است عبارتند از: بیانیه گام دوم انقلاب، سند تحول دولت سیزدهم، سیاستهای کلی علم و فناوری، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران، قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، سند دانشگاه اسلامی، برنامه های توسعه پنج ساله گذشته (چهارم، پنجم و ششم)، سند ملی آمایش سرزمین، سند آمایش آموزش عالی، و سند نقشه جامع علمی کشور.
  • خروجی فعالیت کارگروه گزارش ذیل است که طی آن ابتدا به طور اجمال به معرفی و ظرفیت فرهنگستان پرداخته شده و سپس آسیب های برنامه ششم همراه با داده های آماری مطرح شده است. در بخش اصلی و پایانی گزارش؛ دیدگاهها و نظرات فرهنگستان در قالب توصیه هائی در سه حوزه آموزش و فرهنگ عمومی، آموزش و پرورش و آموزش عالی ارائه شده است.
  • در بخش توصیه ها تلاش شده است تا حسب مورد و ارتباط موضوع، ابتدا به موارد سیاستی و سپس به توصیه های اجرائی پرداخته شود. ضمن اینکه در مواردی نیز کلید واژه ها و عبارات، به دلیل اهمیت موضوع درشت نمائی شده است.

 

دریافت فایل دیدگاه های فرهنگستان علوم در ارتباط با برنامه پنجساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمد صال مصلحیان
اعتلای علوم پایه، گامی اساسی در مسیر توسعه
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر مهدی گلشنی
در دنیای علم ما مشق نویس هستیم
IMAGE گفتگوی ایکنا با رضا داوری اردکانی
درد فلسفه مقدم بر علم فلسفه است
IMAGE گفتگوی فرهنگ امروز با دکتر رضا داوری اردکانی
درباره سایه، شعر و سیاست
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمدرضا اسلامی
جهان اول کشوری است که در برابر همه سختی‌ها ایستاده است

جدید ترین تصاویر

03
08
03
01