بررسی وضعیت علوم پایه در کشور برای جهت گیری آینده- بخش دوم، 1394
فيزيك ايران؛ گذشته و حال، 1392
- بررسي وضعيت كنوني درك عمومي، آموزش و پژوهش علم فيزيك در كشور و ارتباط آن با نيازهای جامعه و ضرورت همگانی كردن، 1391
بررسی نیازها و مشکلات مواد اولیه تولید دارو در کشور در جهت کاهش وابستگی صنایع دارویی، 1389
بررسی وضعيت علوم پايه در كشور برای جهت گيری آينده- بخش اول، 1387
بررسی و ارائه تحليل از وضعيت دوره دكتری شيمی در دانشگاههای دولتی كشور،1385
گردآوری اطلاعات و مراكز پ‍‍ژوهشی و آموزشی فيزيك ايران، 1385

تهيه و بررسی آثار رياضيدانان ايران در دهه 1990 (1379- 1369)، 1384
بررسی توان علمی كشور در زمينه زيست شناسی از نظر نيروی انسانی، 1384
تهيه فهرست انتشارات و كتب تاليفی ده سال اخير زمين شناسی در ايران، 1383
ارزيابي دوره های دكتری رشته های رياضی و آمار و دانش آموختگان آنها، 1383
شیمی در آستانه سال 1400، 1383
جمع آوری مقالات و آثار علمی پژوهشگران شيمی ايران در مجلات بين المللی، 1383
بررسی كنونی رشته زيست شناسی در دوره كارشناسی و روش اعتلای آن، 1383
واژه نامه زيست شناسی پنج زبانه، 1381
تاثير المپيادهای شيمی در ارتقای سطح علمی رشته شيمی در كشور، 1380
- واژه نامه جامع علوم زمين، 1376
- اجرای آزمون ارزيابی تحصيلات دوره كارشناسی رياضيات، 1372

IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمد صال مصلحیان
اعتلای علوم پایه، گامی اساسی در مسیر توسعه
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر مهدی گلشنی
در دنیای علم ما مشق نویس هستیم
IMAGE گفتگوی ایکنا با رضا داوری اردکانی
درد فلسفه مقدم بر علم فلسفه است
IMAGE گفتگوی فرهنگ امروز با دکتر رضا داوری اردکانی
درباره سایه، شعر و سیاست
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمدرضا اسلامی
جهان اول کشوری است که در برابر همه سختی‌ها ایستاده است

جدید ترین تصاویر

10
انرژی و محیط زیست
03
دیدار جمعی از اهالی فرهنگ و هنر با رئیس فرهنگستان علوم_11