دانشگاه های آینده، 1396
بررسی و تحلیل گزارشهای پروژه هزاره سازمان ملل (سالهای 2007، 2008 و 2009) و اجلاس کیوتو و انطباق آن با وضعیت ایران، 1396
ارزيابی ساختار و كاركرد نظام برنامه ريزی توسعه و عوامل و موانع تحقق اهداف برنامه های توسعه در ايران، 1394
- مطالعه ای در زمينه آينده اقتصاد ايران، 1392
- بررسی پيامدهای تحريم احتمالی سازمان ملل عليه ايران و ارائه راهكار، 1390
- بررسی وضعیت آینده نگری در ایران و چند کشور منتخب جهان، 1394
بررسی و تحلیل گزارش های پروژه هزاره سازمان ملل و انطباق آن با وضعیت ایران، 1389

 

IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمد صال مصلحیان
اعتلای علوم پایه، گامی اساسی در مسیر توسعه
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر مهدی گلشنی
در دنیای علم ما مشق نویس هستیم
IMAGE گفتگوی ایکنا با رضا داوری اردکانی
درد فلسفه مقدم بر علم فلسفه است
IMAGE گفتگوی فرهنگ امروز با دکتر رضا داوری اردکانی
درباره سایه، شعر و سیاست
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمدرضا اسلامی
جهان اول کشوری است که در برابر همه سختی‌ها ایستاده است

جدید ترین تصاویر

دکتر فرامرز رفیع پور
شورای علمی
15
02