• نوروز ۱۴۰۲ مبارک
  • حلول ماه مبارک رمضان را تبریک عرض می کنیم

نشست هم‌اندیشی دبیرخانه شورای آینده‌نگری فرهنگستان علوم در تاریخ 10 خرداد ماه 1401 با موضوع "دیده‌بانی وضعیت علم پزشکی در ایران و پیشنهاد برای آینده" با حضور حضور رئیس مرکز تحقیقات آینده‌نگری و نوآوری در سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان  در راستای شبکه‌سازی و رصد وضعیت علم در ایران، به ریاست آقای دکتر مضطرزاده برگزار شد.

آقای دکتر مضطرزاده با شرح مختصری از وظایف و فعالیت‌های دبیرخانه شورای آینده‌نگری به ایجاد ارتباط سازنده بین دبیرخانه شورای آینده‌نگری و  مرکز تحقیقات آینده‌نگری و نوآوری در سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان، جهت شبکه‌سازی برای رصد وضعیت علم در ایران و پیشنهاد برای آینده اشاره کرد.

این نشست با حضور آقایان دکتر مضطرزاده، دکتر مکنون، دکتر بهرامی، دکتر حسینی مقدم و خانم ها بابایی، مرتضایی، عرب‌یزدی، وخانم فتحی برگزار شد.

در این نشست گزارش بررسی دانشگاه‌ها و موسسات آینده‌نگری در ایران و جهان توسط خانم بابایی ارایه شد و همچنین گزارش و پیشنهاد برنامه سال 1401 دبیرخانه شورای آینده‌نگری توسط آقای دکتر حسینی مقدم ارایه شد.

این نشست با حضور آقایان دکتر مضطرزاده، دکتر مکنون، دکتر بهرامی، دکتر حسینی مقدم، امیدیان و خانم ها بابایی، مرتضایی، عرب‌یزدی، فتحی، طاعتی و خانم ردائی برگزار شد.

در این نشست گزارش نگاهی به وضعیت حوزه پژوهش و فناوری در کشور و پیشنهاداتی برای آینده توسط خانم نیلوفر ردایی پژوهشگر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ارایه شد. این گزارش برگرفته از مطالعات پشتیبان تدوین احکام پیشنهادی برنامه هفتم توسعه در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری است و همچنین با مروری بر وضعیت فعلی حوزه پژوهش و فناوری، میزان تحقق اهداف کمی برنامه ششم توسعه و چالش های پیش روی نظام پژوهش و فناوری کشور را مورد بررسی قرار داده است.

این نشست با حضور آقایان دکتر مضطرزاده، دکتر مکنون، دکتر حسینی مقدم، امیدیان، حافظی  و خانم ها بابایی، مرتضایی، عرب‌یزدی وفتحی برگزار شد.

در این نشست گزارش ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه در ایران و مقایسه با جهان توسط خانم فتحی و گزارش بررسی و تحلیل سناریوهای آینده نروژ و مقایسه با ایران توسط خانم عرب یزدی ارایه شد. در ادامه نشست در خصوص گزارش های ارایه شده و همچنین موضوعات و چالش‌های روز ایران بحث و تبادل نظر شد.

نشست هم‌اندیشی شورای آینده‌نگری فرهنگستان علوم در تاریخ 17 اسفند ماه سال جاری با موضوع (ارزیابی روز جهانی آینده و برنامه‌ریزی برای آینده) با حضور آقایان دکتر بهرامی، دکتر مکنون، دکتر حسینی مقدم و همکاران دبیر خانه شورا به ریاست آقای دکتر مضطرزاده برگزار شد.
در ابتدای جلسه آقای دکتر بهرامی ضمن تشکر از کادر اجرایی و همکاران دبیرخانه شورا و فرهنگستان برای برگزاری روز جهانی آینده و با توجه به استقبال خوب و بازخوردهای خوب این مراسم و تداوم برگزاری این مراسم مهم در فرهنگستان، آن را نشانه اصالت و عمق تفکر دانستند. آقای دکتر مکنون به جمع‌بندی و تحلیل مطالب عنوان شده در نشست پرداختند و دکتر حسینی مقدم نیز ضمن اظهار خرسندی از برگزاری خوب و شایسته مراسم معتقد بودند امسال مراسم تخصصی‌تر از سال‌های گذشته و نزدیک‌تر به اهداف فرهنگستان که گفتمان‌سازی و جریان‌سازی فکری است برگزار شد.

IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمد صال مصلحیان
اعتلای علوم پایه، گامی اساسی در مسیر توسعه
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر مهدی گلشنی
در دنیای علم ما مشق نویس هستیم
IMAGE گفتگوی ایکنا با رضا داوری اردکانی
درد فلسفه مقدم بر علم فلسفه است
IMAGE گفتگوی فرهنگ امروز با دکتر رضا داوری اردکانی
درباره سایه، شعر و سیاست
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمدرضا اسلامی
جهان اول کشوری است که در برابر همه سختی‌ها ایستاده است