در حال حاضر رئيس فرهنگستان از ميان اعضای فرهنگستان، به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، با حکم رئیس جمهور، برای مدت چهار سال منصوب می شود. انتخاب مجدد وی بلامانع است.

 

رئیس فرهنگستان، نماينده فرهنگستان نزد كليه مراجع دولتي، غير دولتي و اشخاص حقيقی و حقوقی است و اداره امور فرهنگستان را عهده دار است. 

 

در سال 1402 با رأی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، آقای دکتر محمدرضا مخبردزفولی به عنوان رئیس فرهنگستان به رئیس جمهور پیشنهاد شد و با حکم ایشان به سمت رئیس فرهنگستان منصوب شد.

 

زندگینامه علمی

 

 

IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر سید مصطفی محقق داماد
علم نه مسلمان است و نه کافر!
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمد صال مصلحیان
اعتلای علوم پایه، گامی اساسی در مسیر توسعه
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر مهدی گلشنی
در دنیای علم ما مشق نویس هستیم
IMAGE گفتگوی ایکنا با رضا داوری اردکانی
درد فلسفه مقدم بر علم فلسفه است
IMAGE گفتگوی فرهنگ امروز با دکتر رضا داوری اردکانی
درباره سایه، شعر و سیاست