• مبعث پیامبر بزرگ اسلام (ص) بر همه مسلمانان جهان مبارک باد

گروه علوم اسلامی

- دکتر سیدمحمد سیدفاطمی

گروه علوم انسانی

- دكتر يدالله دادگر

- دكتر حسن دانايی فر

- دكتر حسين راغفر

- دکتر احمد شعبانی

- دکتر رحمت الله فتاحی

- دكتر ابوالحسن فقيهی

- دكتر ابوالقاسم مهدوی مزده

- دکتر فرشاد مؤمنی

- دکتر شهین نعمت زاده

گروه علوم پایه

- دکتر کیوان آقابابایی سامانی

- دكتر ايمان افتخاری

- دكتر حميد پزشك

- دکتر فرهاد ثبوتی

- دکتر فرهاد رحیمی

- دکتر پروین رستمی

- دكتر حميد زارع نهندی

- دكتر نسرين سلطانخواه

- دکتر سیدمهدی سیدی

- دكتر احمد شعبانی

- دکتر عباس شفیعی (شاخه زیست شناسی)

- دکتر احمد شیخی

- دکتر عباس صاحب قدم لطفی

- دکتر علی فرازمند

- دكتر ياسمن فرزان

- دکتر محمدرضا قاسمی

- دكتر خشايار كريميان

- دكتر محمدصال مصلحيان

- دکتر علی متولی زاده اردکانی

- دکتر محمد نوری زنوز

- دکتر وحید نیکنام

- دکتر سیامک یاسمی

گروه علوم دامپزشكی

- دكتر هدايت حسينی

- دكتر صمد لطف اله زاده

گروه علوم کشاورزی

- دکتر جعفر ارشاد

- دكتر سيدمحمد اشكان

- دکتر مرتضی الماسی

- دکتر منصور امیدی

- دکتر بهرام پیمانی فرد

- دكتر سيدعلی پيغمبری

- دکتر تیمور توکلی

- دکتر شهرام دخانی

- دکتر مجتبی زاغری

- دکتر حمید سیادت

- دکتر اسماعیل شهبازی

- دکتر محمدجواد ضمیری

- دکتر علی طویلی

- دكتر مجيد عزيزی

- دكتر مهدی فائزی پور

- دکتر جواد فرهودی

- دكتر جهانگیر  فقهی

- دکتر مهدی کدیور

- دکتر وازگین گریگوریان

- دكتر سعيد محرمی پور

- دکتر مصطفی مبلی

- دكتر باقر مجازی اميری

- دکتر نصرالله محبوبی صوفیانی

- دکتر ایرج ملک محمدی

- دکتر سیداحمد میرشکرایی

- دكتر علي اكبر نظری سامانی

- دكتر رسول واعظ ترشيزی

- دکتر پرويز وجدانی

- دكتر كورش وحدتی

گروه علوم مهندسی

- دكتر محمود نيلی احمدآبادی

- دكتر محمدتقی احمدی

- دکتر ابراهیم اصل سلیمانی

- دكتر محمدرضا اكبری جوكار

- دکتر محمدصالح اولیاء

- دكتر زهرا اهری

- دکتر امیر بدخشان

- دكتر كامبيز بديع

- دكتر زهره تفضلی

- دكتر عيسی حجت

- دكتر علی موقر رحيم آبادی

- دكتر علی خاكی صديق

- دکتر رهبر رحیمی

- دکتر محسن سعیدی

- دكتر سيدعباس شجاع الساداتی

- دکتر احمدرضا شرافت

- دکتر مجید صادق آذر

- دکتر مجید صفار اول

- دكتر رضا صفابخش

- دکتر همایون عریضی اصفهانی

- دكتر مهرداد قيومی بيدهندی

- دکتر جعفر کیوانی

- دکتر بهروز گتمیری

-دكتر اصغر محمدمرادی

- دكتر فرخ مروستی

- دکتر رضا مکنون

- دكتر سيدحسين منصوری

- دکتر محمود مهردادشکریه

- دكتر علی غفاری (شاخه مهندسی مكانيك)

- دكتر علی غفاری (شاخه معماری)

- دكتر حميد نديمی

- دكتر محمدكاظم مروج فرشی

- دكتر منوچهر وثوقی

 

IMAGE گفتگو با دکتر رضا داوری اردکانی
غربت فیلسوف بودن
IMAGE گفتگو با دکتر غلامرضا اعوانی
فلسفه در چین
IMAGE گفتگو با دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی
ذهن بدون سؤال بیدار نیست
IMAGE گفتگو با دکتر محمدقلی نادعلیان
نیم قرن آموزش و پژوهش در دامپزشکی
IMAGE گفتگو با دکتر رضا داوری اردکانی
انکار ایران، انکار وجود خویش است
IMAGE گفتگو با دکتر مهدی گلشنی
ارزیابی کارنامه علمی فرهنگستانها