رئیس جمهور، رئیس عالیه چهار فرهنگستان جمهوری اسلامی ایران است.

آخرین فایل های صوتی عربی

جدید ترین تصاویر عربی