- آسیب شناسی ساختار و فرایند سیاستگذاری آموزش عالی ایران در راستای توسعه اقتصادی پایدار

- آینده پژوهی درباره نقش مؤثر و مطلوب فرهنگستان در نظام علم و فناوری

- نقش زنان در علم و فناوری در ایران

- اطاله دادرسی در امور مدنی و راهکارها

- تطور مفهوم علم در ادبیات اسلامی - ایرانی

- زیبایی شناسی محراب های ایران

- دانشگاه های آینده

- بررسی راهبردهای اخیر در حوزه های پژوهش و فناوری علوم زیستی

- طراحی سامانه مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار کشور

- بررسی مسائل و مشکلات گلخانه ها و فراورده های گلخانه ای ایران

- تبیین نقش فرهنگستانها در ارتقای فرهنگ آینده نگری و سیاستگذاریهای مربوطه در نهادهای بالادستی، آموزشی و اجرایی نظام

- تاریخ فقه امامیه 3

- بررسي و تحليل گزارش ­هاي پروژه هزاره سازمان ملل (سال­ هاي 2007، 2008 و 2009) و اجلاس كيوتو و انطباق آن با وضعيت ايران

 

IMAGE گفتگو با دکتر رضا داوری اردکانی
غربت فیلسوف بودن
IMAGE گفتگو با دکتر غلامرضا اعوانی
فلسفه در چین
IMAGE گفتگو با دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی
ذهن بدون سؤال بیدار نیست
IMAGE گفتگو با دکتر محمدقلی نادعلیان
نیم قرن آموزش و پژوهش در دامپزشکی
IMAGE گفتگو با دکتر رضا داوری اردکانی
انکار ایران، انکار وجود خویش است
IMAGE گفتگو با دکتر مهدی گلشنی
ارزیابی کارنامه علمی فرهنگستانها

جدید ترین تصاویر