پوستر مراسم گرامیداشت روز جهانی آینده در سال 95:

IMAGE گفتگو با دکتر سیدمصطفی محقق داماد
الهیات محیط زیست
IMAGE گفتگو با دکتر محمد شاهدی
اهمیت مصرف پروتئین
IMAGE گفتگو با دکتر سید محمد بلورچیان
معجزات سیلیکون در عصر جدید
IMAGE گفتگو با دکتر یوسف ثبوتی
به مردم اعتماد کردیم
IMAGE گفتگو با دکتر رضا داوری اردکانی
غربت فیلسوف بودن

جدید ترین تصاویر

یکصد و نوزدهمین جلسه مجمع عمومی (96/06/30)_9
سخنرانی گروه علوم دامپزشکی (96/06/19)_3
دیدار نوروزی اعضاء و کارمندان با رئیس فرهنگستان علوم_5
سخنرانی

پخش فیلم