IMAGE گفتگو با دکتر محمد شاهدی
اهمیت مصرف پروتئین
IMAGE گفتگو با دکتر سید محمد بلورچیان
معجزات سیلیکون در عصر جدید
IMAGE گفتگو با دکتر یوسف ثبوتی
به مردم اعتماد کردیم
IMAGE گفتگو با دکتر رضا داوری اردکانی
غربت فیلسوف بودن
IMAGE گفتگو با دکتر غلامرضا اعوانی
فلسفه در چین

جدید ترین تصاویر

دیدار نوروزی اعضاء و کارمندان با رئیس فرهنگستان علوم_4
یکصد و نوزدهمین جلسه مجمع عمومی (96/06/30)_10
افتتاح کتابخانه جدید فرهنگستان علوم (96/4/22)_4
سمینار چالش های آموزش زیست شناسی (96/07/13)_8

پخش فیلم