• مجموعه مقالات سمینار الزامات برنامه ریزی در آستانه برنامه ششم توسعه به همت گروه علوم انسانی فرهنگستان منتشر شد
  • شصت و یکمین شماره نشریه فرهنگستان علوم منتشر شد
  • هفتاد و سومین شماره فصلنامه آموزش مهندسی ایران منتشر شد

IMAGE گفتگو با دکتر رضا داوری اردکانی
غربت فیلسوف بودن
IMAGE گفتگو با دکتر غلامرضا اعوانی
فلسفه در چین
IMAGE گفتگو با دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی
ذهن بدون سؤال بیدار نیست
IMAGE گفتگو با دکتر محمدقلی نادعلیان
نیم قرن آموزش و پژوهش در دامپزشکی
IMAGE گفتگو با دکتر رضا داوری اردکانی
انکار ایران، انکار وجود خویش است
IMAGE گفتگو با دکتر مهدی گلشنی
ارزیابی کارنامه علمی فرهنگستانها

جدید ترین تصاویر