جان باختن تعدادی از هموطنان عزیزمان را در وقوع زلزله غرب کشور تسلیت عرض می کنیم. برای آسیب دیدگان شفای عاجل و برای جانباختگان رحمت و مغفرت الهی مسألت داریم


 

یکصد و هجدهمین جلسه مجمع عمومی فرهنگستان علوم با حضور 38 عضو پیوسته از مجموع 46 عضو پیوسته فرهنگستان به ریاست آقای دکتر رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان برگزار شد.

در این جلسه پس از تصویب صورت جلسه مجمع قبلی،موضوع انتخاب برگزیده فرهنگستان در سال های 1395 و 1396 برای دریافت نشان درجه یک دانش از رئیس محترم جمهوری مطرح شد که پس از رأی گیری کتبی آقای دکتر فتح اله مضطرزاده عضو پیوسته گروه علوم پایه به عنوان برگزیده فرهنگستان در سال 1395 و آقای دکتر علیرضا سپاسخواه به عنوان برگزیده فرهنگستان در سال 1396 برای دریافت نشان درجه یک دانش انتخاب شدند.

در ادامه، پیشنهاد عضویت وابسته آقای دکتر سیدمحمد قاری سیدفاطمی استاد حقوق دانشگاه شهیدبهشتی برای یک دوره چهارساله در فرهنگستان مطرح شد که پس از توضیحات آقای دکتر محقق داماد رئیس گروه علوم اسلامی رأی گیری کتبی انجام شد و عضویت وابسته آقای دکتر سیدفاطمی برای یک دوره چهارساله به تصویب رسید.

تمدید عضویت وابسته آقایان دکتر هاشم رفیعی تبار و دکتر نعمت الله ریاضی برای یک دوره چهارساله دیگر در گروه علوم پایه، تمدید عضویت وابسته 15 استاد عضو وابسته گروه علوم مهندسی و تمدید عضویت وابسته 17 استاد عضو وابسته گروه علوم کشاورزی برای یک دوره چهارساله دیگر موضوعات بعدی جلسه بودند که با رأی گیری کتبی به تصویب رسیدند.

در پایان جلسه آقای دکتر عباس منوچهری عضو وابسته گروه علوم انسانی فرهنگستان و رئیس گروه مطالعات راهبردی مرکز مطالعات علم و فناوری فرهنگستان علوم در جلسه حاضر شد و گزارشی از برگزاری سلسله نشست های بررسی وضع نظام دانایی در ایران و نتایج حاصل از آن ارائه کرد.

روابط عمومی فرهنگستان علوم

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگو با دکتر محمد شاهدی
اهمیت مصرف پروتئین
IMAGE گفتگو با دکتر سید محمد بلورچیان
معجزات سیلیکون در عصر جدید
IMAGE گفتگو با دکتر یوسف ثبوتی
به مردم اعتماد کردیم
IMAGE گفتگو با دکتر رضا داوری اردکانی
غربت فیلسوف بودن
IMAGE گفتگو با دکتر غلامرضا اعوانی
فلسفه در چین

جدید ترین تصاویر

یکصد و نوزدهمین جلسه مجمع عمومی (96/06/30)_1
تصاویر نشست گروه علوم اسلامی در خصوص آثار حقوقی اجرای طرح گاپ توسط ترکیه، 96/6/5_7
یکصد و هجدهمین جلسه مجمع عمومی فرهنگستان علوم (96/4/22)_2
سمینار چالش های آموزش زیست شناسی (96/07/13)_7

پخش فیلم