• مجلس یادبود شادروان دکتر مریم میرزاخانی در فرهنگستان علوم برگزار شد
  • کتابخانه جدید فرهنگستان علوم توسط آقای دکتر رضا داوری اردکانی افتتاح شد

 

روز سه شنبه 12 اردیبهشت 96 آقای پروفسور رافاو اِسموزینسکی با حضور در گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم با تعدادی از اعضا و مسئولان فرهنگستان دیدار و گفتگو کرد. در این جلسه که آقایان دکتر نمازی دبیر فرهنگستان، دکتر محقق داماد رئیس گروه علوم اسلامی، دکتر اعوانی و دکتر دادگر اعضای فرهنگستان، علیمحمدی رئیس روابط بین الملل، مهندس پزشکی رئیس دفتر ریاست، پوربهاری مدیر اداری، احمدپور مدیر مالی و خانم سینا کارشناس روابط بین الملل فرهنگستان حضور داشتند، درخصوص همکاری های مشترک میان آکادمی علوم ایران و لهستان بحث و تبادل نظر شد.

در ابتدا آقای پروفسور رافاو اسموزینسکی مطالبی در خصوص نحوه همکاری اعضای آکادمی علوم لهستان با این فرهنگستان به اطلاع حضار رساند و اعلام کرد که برای برگزاری سمینارهای مشترک مورد علاقه دو آکادمی علوم ایران و لهستان، ابتدا پیشنهادهایی تهیه و به اطلاع طرف مقابل برسد و پس از بررسی در خصوص برگزاری چنین سمینارهایی، تصمیم­ گیری شود.

آقای دکتر محقق داماد نیز اعلام کرد موضوعاتی که برای برگزاری سمینار انتخاب می­ شوند نباید جنبه عام داشته باشند و موارد خاصی را شامل شوند تا با رویکرد تخصصی، برای برگزاری چنین سمینارهای مشترکی اقدام نمود. ایشان افزود که به عنوان نمونه سمینار می­ تواند در خصوص مذاهب و اقتصاد یا اقتصاد مذهبی باشد. پروفسور اسموزینسکی اظهار داشت که پس از مراجعت به لهستان و جویاشدن نظر همکاران در خصوص برگزاری همایش­ های مشترک، مراتب را کتباً به اطلاع فرهنگستان علوم خواهد رساند تا بررسی و اعلام­ نظر شود.

در ادامه درخصوص نحوه فعالیت های آکادمی های علوم لهستان و ایران و ساختار آنها توضیحاتی ارائه شد.

 

روابط عمومی فرهنگستان علوم

 

 

 

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگو با دکتر رضا داوری اردکانی
غربت فیلسوف بودن
IMAGE گفتگو با دکتر غلامرضا اعوانی
فلسفه در چین
IMAGE گفتگو با دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی
ذهن بدون سؤال بیدار نیست
IMAGE گفتگو با دکتر محمدقلی نادعلیان
نیم قرن آموزش و پژوهش در دامپزشکی
IMAGE گفتگو با دکتر رضا داوری اردکانی
انکار ایران، انکار وجود خویش است
IMAGE گفتگو با دکتر مهدی گلشنی
ارزیابی کارنامه علمی فرهنگستانها

جدید ترین تصاویر