روز یکشنبه 20 فروردین، اولین جلسه شورای گروه علوم انسانی در سال 1396 با حضور آقای دکتر رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم و اعضای پیوسته و وابسته گروه علوم انسانی، به ریاست آقای حسین نمازی برگزار شد. در ابتدای جلسه آقایان دکتر داوری اردکانی و دکتر نمازی سال جدید را به اعضای گروه تبریک گفتند و سالی خوب همراه با پیشرفت علمی برای کشور آرزو کردند. در ادامه در مورد برنامه ­های گروه علوم انسانی در سال 96 و نحوه برگزاری سمینارهای گروه بحث و تبادل نظر شد. همچنین در ارتباط با مجله «توسعه علوم انسانی» که قرار است به زودی توسط گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم منتشر شود، نظراتی بیان و تصمیماتی گرفته شد.

در بخش پایانی جلسه آقای دکتر رضا داوری اردکانی در ارتباط با تفاوت آموزش در دوران تحصیل در مدرسه و دانشگاه سخنان کوتاهی ایراد کرد.

روابط عمومی فرهنگستان علوم

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگو با دکتر سید محمد بلورچیان
معجزات سیلیکون در عصر جدید
IMAGE گفتگو با دکتر یوسف ثبوتی
به مردم اعتماد کردیم
IMAGE گفتگو با دکتر رضا داوری اردکانی
غربت فیلسوف بودن
IMAGE گفتگو با دکتر غلامرضا اعوانی
فلسفه در چین
IMAGE گفتگو با دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی
ذهن بدون سؤال بیدار نیست

جدید ترین تصاویر