• مبعث پیامبر بزرگ اسلام (ص) بر همه مسلمانان جهان مبارک باد

 

روز پنجشنبه 19 اسفندماه 1395 یکصد و هفدهمین جلسه مجمع عمومی فرهنگستان علوم با حضور اعضای پیوسته فرهنگستان و به ریاست آقای دکتر رضا داوری اردکانی ریاست فرهنگستان برگزار شد. در ابتدای جلسه با حضور خانواده شادروان آقای دکتر علی شریعتمداری عضو پیوسته فقید فرهنگستان علوم، یاد و خاطره آن استاد جاویدنام گرامی داشته شد. در این بخش آقایان دکتر رضا داوری اردکانی، دکتر سیدمصطفی محقق داماد و دکتر حسن تاج بخش با بیان ویژگی های بارز اخلاقی و مقام ممتاز علمی استاد دکتر علی شریعتمداری برای ایشان طلب رحمت و آمرزش کردند. فرزند استاد شریعتمداری نیز در این مراسم از رئیس و اعضای فرهنگستان علوم تشکر کرد.

 

 

در ادامه مراسم پیشنهاد عضویت وابسته آقای دکتر عباس منوچهری استاد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس در گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم مطرح شد که پس از معرفی ایشان توسط رئیس گروه علوم انسانی و تعدادی از اعضای پیوسته فرهنگستان، رأی گیری کتبی انجام شد و عضویت وابسته اقای دکتر عباس منوچهری برای یک دوره چهارساله در فرهنگستان علوم به تصویب رسید. تمدید عضویت وابسته آقایان دکتر عباس شاکری و دکتر رضا فرجی دانا برای یک دوره چهار ساله دیگر در فرهنگستان علوم، با رأی گیری کتبی، از دیگر مصوبات نشست یکصد و هفدهم مجمع عمومی بود.

در بخش پایانی مراسم آقای دکتر یوسف ثبوتی رئیس گروه علوم پایه درباره توافقنامه پاریس درخصوص تغییرات اقلیم سخنانی بیان کرد و پس از آن حاضران به بحث و تبادل نظر درباره مسائل محیط زیست کشور پرداختند.

 

روابط عمومی فرهنگستان علوم

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگو با دکتر رضا داوری اردکانی
غربت فیلسوف بودن
IMAGE گفتگو با دکتر غلامرضا اعوانی
فلسفه در چین
IMAGE گفتگو با دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی
ذهن بدون سؤال بیدار نیست
IMAGE گفتگو با دکتر محمدقلی نادعلیان
نیم قرن آموزش و پژوهش در دامپزشکی
IMAGE گفتگو با دکتر رضا داوری اردکانی
انکار ایران، انکار وجود خویش است
IMAGE گفتگو با دکتر مهدی گلشنی
ارزیابی کارنامه علمی فرهنگستانها